Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Životní styl na stránkách časopisu Květy (1960-1968)
Thesis title in Czech: Životní styl na stránkách časopisu Květy (1960-1968)
Thesis title in English: Lifestyle image in the pages magazine Květy (1960-1968)
Key words: Životní styl, časopis Květy, kvalitativní obsahová analýza, kvantitativní obsahová analýza, 60. léta 20. století
English key words: lifestyle, magazine Květy, qualitative content analysis, quantitative content analysis, 60 the 20th century
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.11.2010
Date of assignment: 16.11.2010
Date and time of defence: 20.06.2011 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:21.05.2011
Date of proceeded defence: 20.06.2011
Reviewers: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila historický rozbor a obsahovou analýzu týdeníku Květy v letech 1960 ? 1968. Analyzovat budu každé poslední vydání v měsíci. Na stránkách časopisu budu sledovat, jakým způsobem je prezentovaný životní styl soudobých žen a jak se prezentace vyvíjela v průběhu zvoleného období.
Předpokládaný cíl mé práce je získat ucelený obrazu životního stylu ve sledovaném období.
Dalším cílem je popsat vývoj životního stylu a jeho provázání s historickým obdobím.
Preliminary scope of work in English
As the theme of my thesis I chose the historical analysis and content analysis of weekly Květy 1960 - 1968.
I will analyze each issue in the last month. The magazine will see how it presented the lifestyle of contemporary women and how the presentation is developed during the selected period.
The expected goal of my work is to obtain a comprehensive picture of life style in the period.
Another aim is to describe the evolution of lifestyle and its linkage to the historical period.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html