Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sport ve volném čase studentů středních škol
Thesis title in Czech: Sport ve volném čase studentů středních škol
Thesis title in English: Sport in leasure time of highschool students
Key words: Student, adolescence, střední škola, volný čas, pohybové aktivity, sport, životní styl.
English key words: Student, adolescence, highschool, leasure time, physical activity, sport, lifestyle.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: PaedDr. Jana Hájková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.11.2010
Date of assignment: 07.01.2011
Date and time of defence: 06.09.2011 00:00
Venue of defence: M.D.Rettigové
Date of electronic submission:22.06.2011
Date of proceeded defence: 06.09.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Opponents: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
 
 
 
Guidelines
Studium literatury.
Metody: dotazníková metoda, řízený rozhovor
Statistické zpracování metod.
Doporučení pro praxi.
References
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.
Hogenová, A. aj. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998., ISBN 80-7184-580-9.
Slepičková, I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-276-0044-7.
Svoboda, B., Hošek, V. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: UK, 1992.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995. ISBN 80-85910-02-0.
Preliminary scope of work
Práce pojednává o využití sportovních aktivit ve volném čase studentů středních škol. Teoretická část práce bude obsahovat problematiku sportovních aktivit a specifiku věku adolescence. Diplomantka se pokusí zjistit jak a jaké sportovní aktivity využívají studenti středních škol a jestli se výběr sportovních aktivit shoduje či liší podle typu střední školy. Závěr práce musí nastítit i doporučení pro praxi.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html