Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Schopnost imitace řečového rytmu u filologicky orientovaných osob
Thesis title in Czech: Schopnost imitace řečového rytmu u filologicky orientovaných osob
Thesis title in English: Imitational Capacity of Philologically Oriented Subjects in the Domain of Speech Rhythm
Key words: řečový rytmus, temporální struktura, percepce, imitace
English key words: speech rhythm, temporal structure, perception, imitation
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Phonetics (21-FU)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2010
Date of assignment: 12.11.2010
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 05.06.2013 09:00
Date of electronic submission:14.05.2013
Date of proceeded defence: 05.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomantka vypracuje přehled současných přístupů k problematice řečového rytmu jednak s ohledem na metodologii zkoumání, jednak také s ohledem na aplikovatelnost výstupů. Dále prostuduje problematiku řečového rytmu češtiny. Dosavadní výsledky bádání a metodologické přístupy kriticky zhodnotí. Těžištěm práce bude experimentální studie, v níž diplomantka zmapuje schopnost imitovat řečový rytmus v populaci filologicky zaměřených univerzitních studentů. Za tímto účelem vytvoří reprezentativní test, který odpilotuje na cca třech subjektech. Po doladění testu bude vybrán vzorek 16-20 respondentů. Závislou proměnnou v experimentu bude přesnost imitace. Variabilita bude kvantifikována s ohledem na klasifikační příslušnost segmentů a na kontexty výskytu z hlediska prominence. (Struktura slabiky bude konstantní.) Výsledkem práce bude kromě spolehlivého popisu cílové oblasti (viz název práce) i formulace hypotéz pro další výzkum. Práce bude psána v jazyce českém.
References
Allen, G. D. - Ladefoged, P. (1971). Syllable Structure and Sentence Rhythm ? A Cross Language Study, Journal of the Acoustical Society of America, 50, 116.
Antipova, A. (1987.) Speech rhythm (main approaches and definitions), In: Proceedings of the XIth ICPhS, Tallinn, Estonia, pp. 443-446.
Brown, W. (1911). Temporal and accentual rhythm, Psychological Review XIII, 336-346.
Cummins, F. (1995). Identification of rhythmic forms of speech production. Journal of the Acoustical Society of America, 98(5):2894.
Cummins, F. (2009). Rhythm as entrainment: The case of synchronous speech. Journal of Phonetics, Volume 37, Issue 1, pp. 16-28
Cummins, F. - Port, R. (1996). Rhythmic commonalities between hand gestures and speech. In Proceedings of the Eighteenth Meeting of the Cognitive Science Society, pp. 415-419. Lawrence Erlbaum Associates.
Dauer, R. M. (1987). Phonetic and phonological components of language rhythm, In: Proceedings of the XIth ICPhS, Tallinn, Estonia, vol. 5, pp. 447-450.
Donovan, A. - C. J. Darwin (1979). The perceived rhythm of speech. In: Proceedings of the Ninth ICPhS, vol. 2, Copenhagen, pp. 268-274.
Fraisse, P (1978). Time and rhythm in perception. In: Carterette, E. C. ? Friedman, M. P. (eds.) Handbook of Perception. Vol. 8: Perceptual coding. New York: Academic Press.
Miller, M. (1984). On the perception of rhythm. Journal of Phonetics, 12, pp. 75-83.
Nooteboom, S. G. (1991). Some observations on the temporal organisation and rhythm of speech, Proceedings of the XIIth ICPhS, Aix-en-Provence, pp. 228-237.
Port, R. - Cummins, F. - Gasser, M. (1996). A dynamic approach to rhythm in language: Toward a temporal phonology. In: Proceedings of the Chicago Linguistic Society. University of Chicago.
Port, R. (2003). Meter and Speech. Journal of Phonetics. Volume 31, Issues 3-4, pp. 599-611.
Port, R. - van Gelder, T. (eds.) (1995). Mind as motion: Explorations in the dynamics of cognition. Bradford Books/MIT Press.
Ramus, F. - Nespor, M. - Mehler, J. (1999). Correlates of linguistic rhythm in the speech signal. Cognition, Volume 73, Issue 3, pp. 265-292.
Strangert, E. (1987). Major determinants of speech rhythm: a preliminary model and some data. Proceedings of the Xith ICPhS, Tallinn, Estonia, vol. 2, pp. 149-152.
Tajima, K. (1997). Cross-linguistic speech rhythm in a phrase repetition task. Journal of the Acoustical Society of America, 101:3128.
Thompson, W. (1923.) The Rhythm of Speech, Glasgow: Maclehose, Jackson and Co.
Wish, M. and Carroll, J. D. (1974). Perception of rhythm and accent in words and phrases. In Carterette, E. (Ed.), Handbook of Perception II, pp. 462-470.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html