Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Aplikace pro zpracování stavebních rozpočtů
Thesis title in Czech: Aplikace pro zpracování stavebních rozpočtů
Thesis title in English: Application for Construction Cost Calculations
Key words: Rozpočtování staveb, Kalkulace
English key words: Costs calculation of constructions
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.11.2010
Date of assignment: 11.11.2010
Date and time of defence: 07.09.2011 09:00
Date of electronic submission:04.08.2011
Date of submission of printed version:05.08.2011
Date of proceeded defence: 07.09.2011
Reviewers: RNDr. Michal Malohlava, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit pracovníkům stavební firmy jako nástroj pro výpočet výsledných cen staveb či rekonstrukcí, kontrolu jejich průběhu a následnou fakturaci investorům. Aplikace umožní rozplánování stavby či rekonstrukce do několika etap, pomocí kterých se může její průběh kontrolovat.
Aplikace bude napojena na databázi umístěnou na SQL serveru, obsahující seznam materiálů, prací a strojů, které má stavební firma k dispozici - tato data budou sloužit jako vstupní informace pro aplikaci. Výstupem aplikace budou faktury po jednotlivých etapách stavby či rekonstrukce nebo celková faktura. Aplikace musí být navržena modulárně, aby byla přizpůsobitelná potřebám jednotlivých uživatelů - rozpočtáře, stavbyvedoucího, investorů, atd. Implementovány musí být minimálně moduly pro automatické zpracování některých stavebních výpočtů: spotřeby materiálů při pokrývání střech, sádrokartonových konstrukcí, apod.
References
(1) Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010
(2) Pavan Podila, Kevin Hoffman: WPF Control Development Unleashed - Building Advanced User Experiences, Sams, 2009
(3) Jeffrey Richter: CLR via C#, 3rd Edition, Microsoft Press, 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html