Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Praxe studentů bakalářského studia vysokých knihovnických škol
Thesis title in Czech: Praxe studentů bakalářského studia vysokých knihovnických škol
Thesis title in English: The practice of bachelor students of the librarianship
Key words: Knihovnictví a informační věda, Odborná praxe, Doporučení, Vysoká škola
English key words: Library and Information Science, Internship, Recommendations, High school
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.11.2010
Date of assignment: 11.11.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 22.06.2011 00:00
Date of electronic submission:16.05.2011
Date of proceeded defence: 22.06.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je analyzovat odborné praxe studentů knihovnických škol. Teoretická část práce zpracuje doporučení pro praxe Evropské reflexe v osnovách knihovnického a informačního vzdělání, zejména část pro bakalářské studium. Dále bude zpracováno pojetí předmětu odborná praxe na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Práce bude obsahovat průzkum mezi studenty, týkající se jejich zkušeností a názorů. Údaje pro tuto část práce budou shromážděny pomocí elektronického dotazníku. V závěru práce bude uvedeno shrnutí poznatků.
References
Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Boloňský proces : Vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání [online]. 2010. Praha : MŠMT, 200-? [cit. 2011-02-21]. Dostupný z WWW: <http://www.bologna.msmt.cz/?id=BolognaProcess>.
Easyresearch.biz [online]. 2004. Praha : Easyresearch.biz s.r.o., c2004-2011 [cit. 2011-03-12]. Dostupné z WWW: <http://www.easyresearch.cz/>.
ESPELT, Constanca; JUŽNIČ, Primož; MOLEN VAN DER, Gerda. 2005. Practice and theory : placements as part of the curriculum. In KAJBERG, Leif; LORRING, Leif (ed.). European Curriculum reflections on library and information science education. Copenhagen : The Royal School of Library and Information Science, 2005, s. 199-215. Dostupný také z WWW: <http://biblis.db.dk/Archimages/423.12.05.PDF>. ISBN 87-7415-292-0.
HOUŠKOVÁ, Zlata; PAPÍK, Richard. 2007. Trendy rozvoje oborového vzdělávání. In Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15. konference, konané ve dnech 11. – 13. Září 2007 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007 [cit. 2011-03-15], s. 500-512. Dostupný také z WWW: <http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2007-4-500.pdf>.
KELSEY, Paul. RAMASWAMY, Mohan. 2005. Designing a successful library school field experience. Library management. 2005, vol. 26, issue 6/7 [cit. 2011-02-18], s. 311-323. Dostupné z WWW (DOI): < 10.1108/01435120410609734>. ISSN 0143-5124.
LIESMANN, Konrad Paul. 2011. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Praha : Academia, 2011. [Kap.] 6., Boloňa – prázdnota evropského vysokoškolského prostoru, s. 73-85. ISBN 978-80-200-1677-5.
Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví. 2004. Kabinet informačních studií a knihovnictví [online]. Brno : KISK, c2004-2009[cit. 2011-02-20]. Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/>.
Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví. KISK : Kabinet informačních studií a knihovnictví [online]. Brno : KISK, c2004-2009 [cit. 2011-02-20]. Profil KISK : Zaměření kabinetu. Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/profil-kisk>.
Pracovní program do roku 2012 [online]. 2010. Praha : MŠMT, 2010 [cit. 2011-03-24]. Dostupný z WWW: <http://www.bologna.msmt.cz/?id=pracovni-program-do-roku-2012>.
Římanová, Radka. 2009. Stáže, praxe, práce a studenti knihovnických škol. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 2011-03-11]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5541>. URN-NBN:cz-ik5541. ISSN 1212-5075.
Slezská univerzita. Ústav informatiky. Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta [online]. Opava : Slezská univerzita, 2009 [cit. 2011-03-21]. Studijní program Informační studia a knihovnictví. Dostupné z WWW: <http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-informatiky/studium/studium >.
Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. 2006. Informační studia se zaměřením na knihovnictví [online]. Opava : Slezská univerzita, c2006, 21.10.2009 [cit. 2011-02-20]. Ústavy. Dostupný z WWW: < http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-informatiky/studium/bakalarske-studijni-programy>.
Teorie nevzdělanosti [online]. 2008. Praha : Karmelitánské knihkupectví, 2008 [cit. 2011-03-25]. Dostupné z WWW: < http://www.ikarmel.cz/kniha/Teorie-nevzdelanosti_ACA1079.html>.

The official Bologna Process : website 2010-2012 [online]. 2010. Bucuresti : Romanian Bologna Secretariat, c2010 [cit. 2011-02-21]. Dostupné z WWW: <http://www.ehea.info/>.

Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví. Ústav informačních studií a knihovnictví. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze [online]. Praha : ÚISK, 2006 [cit. 2011-03-20]. Bakalářské studium : charakteristika studia. Dostupné z WWW: <http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=1516 >.

Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví. 2008. Ústav informačních studií a knihovnictví [online]. Praha : ÚISK, c2008 [cit. 2011-02-20]. Dostupný z WWW: <http://uisk.ff.cuni.cz/>.
Univerzita Karlova. Ústav informačních studií knihovnictví. Ústav informačních studií a knihovnictví. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze [online]. Praha : ÚISK, 2005 [cit. 2011-03-20]. Charakteristika studia : magisterský program. Dostupné z WWW: < http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=1238>.

Univerzita Karlova. Ústav informačních studií knihovnictví. Ústav informačních studií a knihovnictví. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze [online]. Praha : ÚISK, 2005. [cit. 2011-03-20]. Charakteristika studia : doktorský program . Dostupné z WWW: < http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=1271>.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html