Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Řízení o udělení mezinárodní ochrany
Thesis title in Czech: Řízení o udělení mezinárodní ochrany
Thesis title in English: Proceedings for the granting of international protection
Key words: azyl, Ženevská úmluva, zákon o azylu,definice uprchlíka, odůvodněný strach z pronásledování, doplňková ochrana, Odbor azylové a migrační politiky, prohlášení o azylu, žádost o udělení azylu, zjevně nedůvodná žádost
English key words: asylum, Geneva Convention, Asylum Act, refugee definition , well-found fear of persecution, additional protection, Department for Asylum and Migration, declaration of an intention to apply for asylum, application for granting asylum,
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Supervisor: doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2010
Date of assignment: 11.11.2010
Confirmed by Study dept. on: 21.11.2011
Date and time of defence: 16.11.2011 12:00
Venue of defence: 105
Date of electronic submission:19.10.2011
Date of proceeded defence: 16.11.2011
Opponents: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se zabývá řízením o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Nejvíce prostoru je věnováno charakteristice a průběhu řízení o mezinárodní ochraně před správním orgánem. Práce se v omezené míře věnuje také hmotněprávní stránce věci a vymezuje základní pojmy a instituty uprchlického a azylového práva. Vymezuje obsah pojmu mezinárodní ochrana a charakterizuje jednotlivé typy mezinárodní ochrany v České republice. V práci je rovněž popsán vliv evropského a mezinárodního práva na povahu českého azylového práva.
Preliminary scope of work in English
The thesis deals with procedure of asylum and additional protection granting in the Czech Republic. The thesis focuses on characteristic features of the process; primarily the proceeding the application of protection and asylum granting by official authorities. To a certain extent, the thesis copes with substantive law; it defines terms of refugee and asylum law. It enumerates and characterizes the mentioned terms in connection with the process of the asylum and protection granting in the Czech Republic. Impact of the European Union law on the Czech internal law is also discussed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html