Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Polarizace vakua v Coulombickém poli
Thesis title in Czech: Polarizace vakua v Coulombickém poli
Thesis title in English: Vacuum polarization in Coulomb field
Key words: Radiační korekce, polarizace vakua, narušení parity, cirkulární dichroismus
English key words: Radiative corrections, vacuum polarization, parity violation, circular dichroism
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.02.2011
Date of assignment: 08.02.2011
Date and time of defence: 28.05.2013 00:00
Date of electronic submission:17.04.2013
Date of submission of printed version:12.04.2013
Date of proceeded defence: 28.05.2013
Reviewers: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Student prostuduje odbornou literaturu, zejména odvození efektu polarizace vakua [1].
Poté se pokusí vyřešit rovnice pro transformační funkci odvozené v [2] pro případ Coulombova
potenciálu za pomoci Hamilton-Jacobiho metody [5,6].
Dále student určí měřitelný posun spektrálních čar vodíkového atomu v důsledku tohoto efektu
a porovná výsledek s ostatními výsledky v literatuře [3,4].
References
[1] J. J. Sakurai, Advanced Quantum Mechanics, Addison-Wesley, Reading, (1967)
[2] J. Schwinger, Phys. Rev. 82, 664 (1951)
[3] G. Soff and P. J. Mohr, Phys. Rev. A 38, 5066 (1988)
[4] E. Borie and G. A. Rinker, Rev. Mod. Phys. 54, 67 (1982)
[5] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Mechanics, Elsevier Butterworth-Heineman, (1976)
[6] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Classical Theory of Fields, Elsevier Butterworth-Heineman, (1975)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html