Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Konec kuráže. Inscenace Matka Kuráž a její děti v režii Jana Kačera v dobovém společenském kontextu
Thesis title in Czech: Konec kuráže. Inscenace Matka Kuráž a její děti v režii Jana Kačera v dobovém společenském kontextu
Thesis title in English: The end of courage. Kačer's staging of Mother Courage and Her Children in the period and social context
Key words: normalizace, komunismus, Matka Kuráž její děti, Národní divadlo Praha
English key words: normalization, communism, Mother Courage and Her Children, National theatre Prague
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.11.2010
Date of assignment: 06.11.2010
Confirmed by Study dept. on: 18.08.2011
Date and time of defence: 12.09.2011 08:30
Date of electronic submission:03.08.2011
Date of proceeded defence: 12.09.2011
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Inscenace Jana Kačera Matka Kuráž a její děti z října 1970 (po 45 reprízách předčasně stažena 1971) byla v mnoha směrech výjimečnou událostí. Nejenže se v ní zaskvěla strhujícím, takřka životním výkonem představitelka titulní role (Dana Medřická), ale režisérovi se podařilo z Brechtova válečného příběhu z rozvrácené Evropy 17. století citlivě vyhmátnout nadčasové jádro, jež se v konkrétní politické situaci počínající "normalizace" Československa rezonovalo v publiku opravdu mimořádným způsobem. Úkolem práce bude proto dokumentovat nejen umělecké, ale i společenské souvislosti inscenace, jež se stala na dlouhá léta posledním projevem svobodné divadelní kreativity v Národním divadle.
References
brecht, Bertolt: Matka Kuráž a její děti : kronika z třicetileté války. Přel.Ludvík Kundera (songy) a Rudolf Vápeník (próza). Praha: Orbis, 1965. 105 s.
brecht, Bertolt: Matka Kuráž a její děti. Inspice. Přel.Ludvík Kundera (songy) a Rudolf Vápeník (próza). Praha: Dilia, 1970. 97 s.
Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sest. Zdeněk Kárník, Michal Kopeček. Praha: Dokořán, 2004.
černý, František: Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989) : vzpomínky. Praha: Divadelní ústav, 2008. 202 s. ISBN 978-80-7008-251-7.
černý, Jindřich: Dana Medřická. Praha: Brána, 2002. 198 s. ISBN 80-7243-163-3.
černý, Jindřich: Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945-1955. Praha, 2007.
České umění 1938-1989 : programy: kritické texty: dokumenty. Sest. Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Dagmar Dušková. Praha: Academia, 2001. 520 s. ISBN 80-200-0930-2.
fabianová, Vlasta: Jsem to já? Praha: Odeon, 1993. 470 s. ISBN 80-207-0419-1.
Hradecká, Vladimíra; Koudelka, František: Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969-1974, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR č. 31, 1998.
chalupecký, Jindřich: Tíha doby : Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988. Olomouc: Votobia, 1997. 180 s. ISBN 80-7198-175-3.
chramostová, Vlasta: Vlasta Chramostová. Brno, Olomouc: Doplněk; Burian a Tichák, 1999.
ježek, Vlastimil: Čas normalizace : Československo v letech 1968-1989. Praha: Fortuna, 1991. 43 s. ISBN 80-85298-10-4.
just, Vladimír: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech. Praha: Divadelní ústav, 1995. 469 s. ISBN 80-7008-056-6.
just, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. Praha: Academia, 2010.
kačer, Jan: Jedu k mámě. Praha: Eminent, 2003. 249 s. ISBN 80-7281-126-6.
kačer, Jan: Mírnou oklikou. Praha: Eminent, 2005. 185 s. ISBN 80-7281-235-1.
krejčí, Jaroslav: Divadelní jarmara Alfréda Radoka a Jana Grossmana. Praha: Divadelní ústav, 2003.
macháček, Miroslav: Zápisky z blázince. Praha: Český spisovatel, 1995.
Osobní spis Dany Medřické. Národní archiv, Praha.
Osobní spis Dany Medřické. Archiv Národního divadla, Praha.
Osobní spis Dany Medřické. Divadelní ústav- dokumentace, Praha.
Őrkény, István: Kočičí hra. Přel. Ida de Vries a František Stier. Praha: Thespis. 1997. 145 s.
pitterová, Zuzana: Ročníková práce. FFUK,Praha, 2010.
Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII.sjezdu KSČ. In: http://web.quick.cz/pr/history/pouceni.htm
Téma Macháček. Sest. Kateřina Macháčková. Praha: XYZ, 2010.
Topstar Dana Medřická, režie: Šárka Šedivá. Prima televize, 26.8.2010.
Složka k inscenaci Matka Kuráž a její děti, Ostrava, 1961. Divadelní ústav- dokumentace, Praha.
Složka k inscenaci Matka Kuráž a její děti, Praha 1970. Archiv Národního divadla v Praze.
Složka k inscenaci Matka Kuráž a její děti, Praha 1970. Divadelní ústav- dokumentace, Praha.
Složka k zájezdu do Benátek. Archiv Národního divadla v Praze.
Soukromý rozhovor s Helenou Tuháčkovou- Kratochvílovou.. Soukromý archiv Zuzany Pitterové, červen 2011.
Soukromý rozhovor s Janem Kačerem. Soukromý archiv Zuzany Pitterové, březen 2011.
Soukromý rozhovor s Jaroslavem Krejčím, září 2004.
spisarová, Bohumila; vydra, Václav: Vaše Dana Medřická. Praha: Kvarta, 1995.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html