Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Individualizovaný přístup k žákovi na počátku vzdělávání jako prevence školních obtíží
Thesis title in Czech: Individualizovaný přístup k žákovi na počátku vzdělávání jako prevence školních obtíží
Thesis title in English: Individualized approach to student early learning at the start to prevent school difficulties
Key words: mladší školní věk, individualizace, učitel, školní obtíže, spolupráce s rodinou
English key words: early childhood, individualization, teacher, school difficulties, family cooperation
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.11.2010
Date of assignment: 18.06.2012
Date and time of defence: 12.09.2012 16:00
Venue of defence: M303
Date of electronic submission:22.06.2012
Date of proceeded defence: 12.09.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html