Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Přemístění sídla obchodních společností ve srovnávacím pohledu
Thesis title in Czech: Přemístění sídla obchodních společností ve srovnávacím pohledu
Thesis title in English: Transfer of registered office of company: a comparative perspective
Academic year of topic announcement: 2003/2004
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.03.2004
Date of assignment: 24.03.2004
Date and time of defence: 24.09.2008 00:00
Venue of defence: PF UK
Date of electronic submission:12.06.2008
Date of submission of printed version:12.06.2008
Date of proceeded defence: 24.09.2008
Reviewers: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
  JUDr. Oto Kunz, CSc.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html