Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Školní větné rozbory jako možný zdroj závislostních korpusů (?)
Thesis title in Czech: Školní větné rozbory jako možný zdroj závislostních korpusů (?)
Thesis title in English: A school analysis as a possible source of treebanks (?)
Key words: větný rozbor, syntaktická analýza, závislostní korpusy
English key words: a school analysis, syntactical analysis, treebanks
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2010
Date of assignment: 08.11.2010
Date and time of defence: 30.01.2012 00:00
Date of electronic submission:09.12.2011
Date of submission of printed version:09.12.2011
Date of proceeded defence: 30.01.2012
Opponents: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem diplomové práce je implementovat (polo)automatickou proceduru, která transformuje školské větné rozbory do akademických rozborů odpovídajících koncepci projektu Pražského závislostního korpusu. Sběr dat pro proceduru je součástí řešení práce.
References
Hladká, Barbora a Jiří Hana. An annotation editor for schoolchildren: we still need more data. 2010.Dosud nepublikováno. (http://ufal.mff.cuni.cz/~hladka/doc/coling2010-elysium.pdf)
Kučera, Ondřej. Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého. Diplomová práce, MFF UK, 2006.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html