Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Romány deziluze a zrání
Thesis title in Czech: Romány deziluze a zrání
Thesis title in English: The novels of disillusion and maturing
Key words: deziluzivní román, iluze, deziluze, emoce, fantazie
English key words: the novel of disillusion, illusion, disillusion, emotions, imagination
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.11.2010
Date of assignment: 03.11.2010
Confirmed by Study dept. on: 18.08.2011
Date and time of defence: 12.09.2011 09:00
Date of electronic submission:27.07.2011
Date of proceeded defence: 12.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V první části práce se budu zabývat romány Santa Lucia a Ivův román. Zaměřím se na charakteristiku hlavních hrdinů, především na příčiny, průběh a následky jejich deziluze. Dále z těchto charakteristik vyvodím paralely mezi hrdiny (povaha, společensko-politické názory, láska). Ve druhé části práce se pokusím pomocí obdobné charakteristiky hrdiny románu Stříbrný vítr vymezit rozdíl mezi českými modernisty a buřiči, poukázat na změnu myšlení na konci devatenáctého století a na počátku století dvacátého, demonstrovanou odlišným řešením obdobných problémů.
References
Literatura primární:
Mrštík, V.: Santa Lucia (Praha: SNKLHU, 1958), 351 s.
Sova, A.: Ivův román (Praha: Československý spisovatel, 1961), 266 s.
Šrámek, Fr.: Stříbrný vítr (Praha: Knižní klub, 1977), 288 s.

Literatura sekundární:
Buriánek, Fr.: Fráňa Šrámek. Studie s ukázkami z díla (Praha: Melantrich, 1981), 295 s.
Brabec, J.: Doslov, in A. Sova: Ivův román (Praha: Československý spisovatel, 1961), str. 250 – 263.
Doležel, L.: Typy narativních promluv, in týž: Narativní způsoby v české literatuře (Praha: Československý spisovatel, 1993), str. 9 – 42.
Geist, B.: Psychologický slovník, 2. vydání (Praha: Vodnář, 2000), 425 s.
Hodrová, D.: Postava – subjekt a postava – objekt, in táž (ed.): Proměny subjektu, sv. 2 (Pardubice: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 1994), str. 109 – 137.
Hodrová, D.: Román ztracených iluzí, in táž: Hledání románu (Praha: Československý spisovatel, 1989), str. 109 – 137.
Janáčková, J.: Prameny impresionistického románu a jeho skladba. Santa Lucia, in táž: Stoletou alejí (Praha: Československý spisovatel, 1993), str. 146 – 154.
Janáčková, J.: Slohové proměny v próze Antonína Sovy, in táž: Román mezi modernami (Praha: Československý spisovatel, 1989), str. 190 – 268.
Justl, V.: Doslov, in V. Mrštík: Santa Lucia (Praha: SNKLHU, 1958), str. 343 – 350.
Karásek ze Lvovic, J.: Impressionisté a ironikové (Praha: Hugo Kosterka, 1903), 183 s.
Majerová, R.: Dedalus poháněný stříbrným větrem, písemná práce z literatury 1, Ústav české literatury a literární vědy FF UK, 24 s.
Moldanová, D.: Česká literatura v období modernismu (1890 – 1918) (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1996), 124 s.
Moldanová, D.: Fráňa Šrámek. Stříbrný vítr, in M. Zeman (ed.): Rozumět literatuře 1 (Praha: SPN, 1986), str. 206 – 213.
Mravcová, M.: Krška – Šrámek. Stříbrný vítr, in I. Klimeš (ed.): Filmový sborník historický 1: Film a literatura (Praha: Československý filmový ústav, 1988), str. 149 – 171.
Mravcová, M.: Personalizace vyprávění, in D. Hodrová (ed.): Proměny subjektu, sv. 2 (Praha: ÚČL, 1994) 10 stran.
Peterka, J.: heslo Impressionismus, in Š. Vlašín (ed.): Slovník literární teorie (Praha: Československý spisovatel, 1977), str. 149.
Pytlík, R.: Vilém Mrštík (Praha: Melantrich, 1989), 333 s.
Šalda, F. X.: Mladý Flaubert. Epilog romantismu, in L. Svoboda (ed.): Boje o zítřek. Duše a dílo (Praha: Melantrich, 1973), str. 436 – 459.
Šalda, F. X.: Antonín Sova, sensitiv a visionář, in L. Svoboda (ed.): Boje o zítřek. Duše a dílo (Praha: Melantrich, 1973), str. 337 – 351.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html