Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Komparace marketingových koncepcí basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris Kaunas
Thesis title in Czech: Komparace marketingových koncepcí basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris Kaunas
Thesis title in English: Comparison of marketing concepts of basketball clubs ČEZ Baketball Nymburk and BC Žalgiris Kaunas
Key words: Marketing, marketingová koncepce, marketingový mix, sportovní reklama, basketbal
English key words: Marketing, marketing conception, marketing mix, sport advertising, basketball
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Management (51-400110)
Supervisor: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.11.2010
Date of assignment: 02.03.2012
Date and time of defence: 11.05.2012 09:00
Date of electronic submission:20.04.2012
Date of submission of printed version:25.04.2012
Date of proceeded defence: 11.05.2012
Reviewers: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Autorka se ve své práci zabývá analýzou stávajících marketingových koncepcí basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris Kaunas s ohledem na cílové skupiny, marketingové cíle, specifika sportovní reklamy a vhodnost jednotlivých částí marketingového mixu a jejich následná komparace. Na základě porovnání vytvoří návrhy pro zlepšení či změny stávajících marketingových koncepcí.
Preliminary scope of work in English
The main objective of this work is to analyze current marketing conceptions of basketball clubs ČEZ Basketball Nymburk and BC Žalgiris Kaunas as refers to the target group, promotion goals, specifics of sport advertising and eligibility of particular parts of marketing mix. Based on the comparison to make a concept of improvements and changes in existing marketing conceptions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html