Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analýza organických příměsí v historických maltových materiálech
Thesis title in Czech: Analýza organických příměsí v historických maltových materiálech
Thesis title in English: Analysis of organic additives in historical mortars
Key words: organická aditiva, historické malty, vibrační spektroskopie, plynová chromatografie
English key words: organic additves, historical mortars, vibrational spectroscopy, gas chromatography
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.11.2010
Date of assignment: 02.11.2010
Date of electronic submission:23.08.2012
Date of proceeded defence: 05.09.2012
Opponents: prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
 
 
 
Advisors: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Preliminary scope of work
Identifikace organických aditiv v modelových vzorcích historických malt, pomocí metod Ramanovy spektrokopie a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.
Preliminary scope of work in English
Identification of organic additives in model samples of historic mortars by Raman spectroscopy and gas chromatography mass spectrometry.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html