Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Poetika vybraných her Ronalda Schimmelpfenniga uvedených na českých scénách v kontextu současného německojazyčného divadla
Thesis title in Czech: Poetika vybraných her Ronalda Schimmelpfenniga uvedených na českých scénách v kontextu současného německojazyčného divadla
Thesis title in English: The poetics of selected plays by Roland Schimmelpfennig performed on Czech theatre stages in the context of the contemporary German-speaking theatre
Key words: poetika, postdramatické divadlo, epické divadlo, prezentace, monolog, divák, syžet, jednání, konflikt, charakter, současné německojazyčné drama a divadlo, Roland Schimmelpfennig
English key words: poetics, post-dramatic theatre, epic theatre, presentation, monologue, viewer, plot, action, conflict, charakter, contemporary German-speaking theatre, Roland Schimmelpfennig
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Supervisor: doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.11.2010
Date of assignment: 02.11.2010
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 12.04.2013
Date and time of defence: 04.06.2013 00:00
Date of electronic submission:04.05.2013
Date of proceeded defence: 04.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Rolland Schimmelpfennig je nehranější současný německý dramatik. Jeho hry se již hrály ve více než čtyřiceti zemích světa. Diplomová práce bude obsahovat vedle obecné charakteristiky jeho díla především analýzu pěti her, které byly dosud uvedeny na šeských scénách a v českém rozhlase. Autorka provede teatrologický rozbor Schimmelpfennigovy poetiky dramatu vzhledem k těm prvkům dramatické struktury, s nimiž autor pracuje ozláštňujícím způsobem: nerealistická práce s dramatickým časem, role scénických poznámek spojená s epizací textů, přesun vedlejšího textu do textu hlavního, prvky magického realismu. Autorka bude pracvoat převážně s originálními texty v němčině, ať už jde o primární či sekundární literaturu.
References
Odborná literatura
Aichinger, S.: Die Bedeutung von Verlust im Werk von Roland Schimmelpfennig. Diplomarbeit, Universität Wien, 2011.
Aristotelés: Poetika. Svoboda, Praha 1996.
Arnold, H. L.: Theater fürs 21. Jahrhundert. Richard Boorberg Verlag, München 2004.
Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. Sociologické nakladatelství, Praha 1995.
Baumgart, R.: Deutsche Literatur der Gegenwart. Kritiken. Essays, Kommentare. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1995.
Brecht, B.: Myšlenky. Československý spisovatel, Praha 1958.
Brockett, Oscar. G.: Dějiny divadla. Nakladatelství lidové noviny, Praha 2008.
Frei, N.: Die Rückkehr der Helden. Deutsches Drama der Jahrhundertwende
(1994 2001). Günter Narr Verlag, Tübingen 2006.
Fišová, K.: Generation Golf. Magisterská diplomová práce, MU Brno, 2008.
Freytag, G.: Technika dramatu. Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol. Praha, 1944.
Fuest, A.: Roland Schimmelpfenning – „Die Frau von früher“ (Rezension). Verlag für akademisme Texte. Universität Paderborn, Somersemester 2005.
Glaser, H.: Deutsche kultur. Ein historischer Überblick von 1945 bis zur Gegenwart. Carl Hanser Verlag München, Wien 1977.
Grusková, A. (ed.): Nemecká dráma. Divadelný ústav, Bratislava 2004.
Illies, F.: Generation Golf. Eine Inspektion. Fischer Tachenbuch Verlag. Frankfurt am Main, 2001.
Klenková, K.: Antihrdina v dramatech Dey Loher (geneze, vývoj, interpretace na českých jevištích). Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.
Kverková, P.: Renné Pollesch a principy jeho tvůrčí práce. Seminární práce, FF UK.
Lehmann, H.-T.: Postdramatisches Theater. Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 2005.
Lehmann, H.-T.: Postdramatické divadlo. Divadelný ústav, Bratislava 2007.
Lukeš, Milan: Umění dramatu. Melantrich, Praha 1987.
Musilová, M.: Fauefekt. Vlivy brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v Českém moderním herectví. Brkola a NAMU, Praha 2010.
Osolsobě, Ivo: Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo sémiotika divadla. Brno, 1992.
Pavice, P.: Divadelní slovník. Divadelní ústav, Praha 2003.
Pavlovský, P.: Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Národní divadlo, Praha 2004.
Roubal, J.: Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. Divadelní ústav, Praha 2005.
Simhandl, P.: Theatergeschichte in einem Band. Henschel, Berlin 2001.
Spectaculum 72 – Vier moderne Theaterstücke. Suhrkampverlag, Frankfurt am Main 2001.
Theaterheute 2004 – 2006
Töller, M.: Vergleichende Analyse von Roland Schimmelpfennings Dramen „Vorher/Nachher“ und „Push Up 1-3“ (Studienarbeit). Verlag für akademische Texte. Universität Paderborn, Wintersemester 2002/2003.
Weiss, P.: Poznámky k dokumentárnímu dramatu, 1968.

Články a studie

Balvín, Josef: Roland Schimmelpfennig. In: Svět a divadlo, 2002, č.5. a6., s. 160.
Balvín, J.: Nová Šeherezáda. In: SAD, 2002/č. 5 a 6.
Beneš, J.. Herce uvěznili do skleněných boxů, Olomoucký deník 21. 10. 2011.
Beneš, J.: Nevyrušujte, prosím, Olomoucký deník 3. 11. 2011.
Bubáková, D.: Dea Loher, Seminární práce, FAMU.
Bednářová, V.: Premiéry, Reflex, č. 26/2003.
Císař, Jan.: Divadelní interpretace v době postmoderní. In.: Disk, 12, červen 2005.
Dvořák, P.: Podvědomí je mrcha, Divadelní noviny 8. 11. 2011.
Fischer-Lichte, Erika: "Ach, takové staré otázky..." a jak s nimi zachází divadelní teorie dnes. In: Divadelní revue, ročník 16, č. 2., s. 3-11.
Hořínek, Z.: Komické scény z kancelářského života. Lidové noviny 10. 7. 2003.
Hradilová, V.: Moravské divadlo představí arabskou noc, Právo 21. 10. 2011.
Hrbotický, Saša: Předtím/Potom: Kolaps vztahů v asketické režii. In: Hospodářské
noviny, 2005, č. 126, s. 10
Hrdinová, R.: Nad paneláky vládne arabská noc, Právo 16. 6. 2004.
Kříž, J. P.: Push up Na zábradlí nezvedá prsa, Právo 30. 9. 2003.
Kříž, J. P.: Přijďte do divadla prožít Arabskou noc, Právo 17. 5. 2005.
Kříž, J. P.: Zapomenutá první láska může děsit, Právo 3. 10. 2006.
Kumherová, J.: Arabská noc vás vtáhne do skleněného boxu. Modernita zapůsobila. Topzine.cz 25. 2. 2012.
Listy č. II. „Německá sezóna“, Pražské komorní divadlo, Praha 2010.
Machalická, J.: Svlékání, výjevy a samota. Lidové noviny, 28. 6. 2005.
Machalická, J.: Ulity osamění v žáru letní noci, Právo, 16. 6. 2004.
Machalická, J.: Zlověstná hra o lásce, Lidové noviny, 5. 6. 2006.
Němec, I.: Provokující drama vždy riskuje, Týdeník Rozhlas 29. 11. 2011.
Pelechová, J.: Repertoár Thomase Ostermeiera: Několik úvah a souvislostí. In: DISK č. 27, s. 92-109.
Prchalová, R: Žena z dřívějška, Reflex č. 39/2006.
Pšenička, M.: Postdramatické divadlo Hanse-Thiese Lehmanna. In: Divadelní revue, č. 3, 2008, s. 70-72.
Pšenička, M.: Nejen k postdramatickému konceptu Hanse-Thiese Lehmana. In: Divadelní revue, č. 1., 2010, s. 28-49.
Rathouská, K.: Žena z dřívějška, dobrý start ve Švandově divadle, Mladá fronta, 9. 10. 2006.
Schimmelpfenning, R.: Žena z dřívějška. Program k inscenaci Švandova divadla na Smíchově, česká premiéra 27. a 29. září 2006.
Sílová, Z.: Podoby současného dramatického divadla. In: DISK 27/2009.
Sloupová, J.: Arabská noc aneb jablko sváru. In: SAD 2004/5.
Široká, D.: Arabská noc, Divá báze 18. 11. 2011.
Valášková, K.: Nechte se opojit Arabskou nocí, Lžička v šuplíku 4/2011.
Vendera, P.: Jak se vymanit z arabského snu, Hospodářské noviny, 28. 2. 2005.Divadelní hry

Bauersima, .I.: norway. today. 2000.
Loher, D.: Tetování. Modrovous – Naděje žen. Adam Geist. Klářiny vztahy. Třetí sektor (pět divadelních her), Brno, Větrné mlýny 2004.
Mayenburg, M.: Ošklivec.
Mayenburg, M.: Tvář v ohni.
Richter, F.: Bůh je DJ, Electronic city, Pochucha (3 hry). Transteatral, Praha 2007.
Schimmelpfennig, R.: Die Frau von früher. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2004.
Schimmelpfennig, R.: Arabská noc.
Schimmelpfennig, R.: Push up 1-3.
Schimmelpfennig, R.: Žena z dřívějška.
Schimmelpfennig, R.: Ambrózie.
Schimmelpfennig, R.: Předtím/Potom.
Schimmelpfennig, R.: Peggy Pickitová vidí boží tvář.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html