Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Problematika digitální propasti mezi různými věkovými skupinami a její řešení
Thesis title in Czech: Problematika digitální propasti mezi různými věkovými skupinami a její řešení
Thesis title in English: Digital divide problematics between different age groups and it´s solution
Key words: informační politika, nová média, elektronická komunikace, digitální propast, sociální exkluze
English key words: information policy, new media, electronic communication, digital divide, social exclusion
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Supervisor: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.11.2010
Date of assignment: 18.01.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 30.01.2012 00:00
Date of electronic submission:03.01.2012
Date of proceeded defence: 30.01.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Anna Mašková
Guidelines
Cílem práce je zhodnotit problematiku digitální propasti s důrazem na specifika různých věkových skupin, a navrhnout koncepci řešení této problematiky.
1. Úvod
2. Úvod do problematiky digitální propasti s důrazem na specifika různých věkových skupin
3. Analýza digitální propasti mezi příslušníky různých věkových kategorií v daném regionu (vlastní šetření)
4. Koncepce řešení problematiky vč. návrhu konkrétních postupů
5. Závěr
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-13374-1.
COMPAINE, Benjamin M. The digital divide: facing a crisis or creating a myth? . 1. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2001. 357 s. ISBN 0-262-53193-3.
BORGMAN, Christine L. From Guttenberg to the global information infrastructure: access to information in the networked world. Cambridge: MIT Press, 2000. xviii, 324 s. ISBN 0-262-02473-X.
Learning to bridge digital divide. Paris: OECD, 2000. 137 s. ISBN 92-64-18288-8.
JEDLIČKOVÁ, Petra. Česká republika v procesu transformace : Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy. [s.l.], 2007. 186 s. Dizertační práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html