Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Reprezentace šoa: dětská literatura a literatura o dětech
Thesis title in Czech: Reprezentace šoa: dětská literatura a literatura o dětech
Thesis title in English: The Representation of Shoah: Children Writing the Holocaust
Key words: dětský vypravěč, dospělý vypravěč, deník, fiktivní deník, deníková novela, novela, paměti, paměť, svědectví, holocaust, trauma z holocaustu, trauma z přežití holocaustu, vina, židovství
English key words: Child´s Narrator, Adult Narrator, Diary, Fictional diary, Diary novella, Novella, Memoirs, memory, testimony, Holocaust, Holocaust trauma, trauma from surviving the Holocaust, guilt, Judaism
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.10.2010
Date of assignment: 27.10.2010
Date and time of defence: 06.02.2012 13:00
Date of electronic submission:22.12.2011
Date of submission of printed version:20.12.2011
Date of proceeded defence: 06.02.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
 
 
 
References
BAUMAN, Zygmunt
2010 Modernita a holocaust; přel. J. Ogrocká (Praha: Slon)

CIESLAR, Jiří
2002 Hlas deníku (Praha: Torst)

DOLEŽEL, Lubomír
1993 Narativní způsoby v české literatuře (Praha: Český spisovatel)

FRIDMAN, Lea Wernick
2000 Words and Witness, Narrative and Aesthetic Strategies in Representation of the Holocaust (New York: State University of New York Press)

HOLÝ, Jiří (ed.)
2007 Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře (Praha: Karolinum)

JEDLIČKOVÁ, Alice
1992 Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy (Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR)

KUBÍČEK, Tomáš
2007 Vypravěč. Kategorie narativní analýzy (Brno: Host)

KUBÍČEK, Tomáš
2004 „Obrana pamětí. Čas a skutečnost v české literatuře sedmdesátých let, jejich povaha a důsledky aneb Co způsobuje narativ“; Česká literatura 3, s. 324 – 353.

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava
2002 Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmů literární teorie (Jinočany: Nakladatelství H&H)

MÁLEK, Petr
2011 „Holocaust a kulturní paměť: obrazy – figury – jazyk“. in: J. Holý; P. Málek; M. Špirit; F. Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. (Praha: Akropolis), s. 67-134.

MOCNÁ, Dagmar a kol.
2004 Encyklopedie literárních žánrů (Praha/Litoměřice: Paseka)

PODOLSKA, Joanna
2004 Children of Łodz Ghetto (Bilbo- Łodz)

RIESEL, Petr
2011 „Práce s vlastním traumatem holocaustu. Identita, asimilace, vyrovnání se současností“; Čes a Slov Psychiat, 107 (1), s. 47 – 53.

RICHTEROVÁ, Sylvie
1992 „Etika a estetika literárního deníku“; Kritický sborník 12, č. 2, s. 12-18.

STANZEL, Franz K.
1988 Teorie vyprávění (Praha: Odeon)

TOMÁŠ, Filip
2011 „Král promluvil, neřekl nic“. in: J. Holý; P. Málek; M. Špirit; F. Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. (Praha: Akropolis), s. 203-225.

TROST, Pavel
1995 „Poslední próza Karla Poláčka“; in J. Povejšil: Studie o jazycích a literatuře (Praha: Torst), s. 43-45.

VICE, Sue
2004 Children Writing the Holocaust (New York: Palgrave Macmillan)

YOUNG, James E.
1990 Writing and rewriting the Holocaust, Narrative and the Consequences of Interpretation (USA: Indiana University Press)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html