Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Sémiotické inženýrství a pravidla pro interakční design
Thesis title in Czech: Sémiotické inženýrství a pravidla pro interakční design
Thesis title in English: Semiotic Engineering and rules for interaction design
Key words: sémiotické inženýrství, human computer interaction, interakční design, sémiotika, sémioza, designerův zástupce, metakomunikace
English key words: semiotic engineering, human computer interaction, interaction design, semiotics, semiosis, designers deputy, matacomunication
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: Mgr. Jan Brejcha, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.10.2010
Date of assignment: 26.10.2010
Date of electronic submission:12.11.2010
Date of proceeded defence: 27.01.2011
Course: Defence of M.A. Thesis (YMMM4A10)
Reviewers: Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zabývá sémiotickým inženýrstvím, které je jednou z teorií tematizujících interakce mezi člověkem a počítačem. Cílem práce je popsat teorii sémiotického inženýrství, její zdoje a metody. Následně pak získat sadu pravidel, kterými se mohou řídit designéři uživatelských rozhraní v praxi, a ukázat tak, že sémiotická teorie v oboru HCI (human computer interaction) dokáže překlenout propast mezi teorií a běžnou praxí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html