Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Hodnocení stáží jako formy mezinárodní spolupráce mezi organizacemi občanské společnosti
Thesis title in Czech: Hodnocení stáží jako formy mezinárodní spolupráce mezi organizacemi občanské společnosti
Thesis title in English: Evaluation of Study Visits as a Form of International Cooperation between NGOs.
Key words: podpora demokracie, transformační spolupráce, občanský sektor, Bělorusko, studijní cesty
English key words: democracy assistance, transition promotion, civil society, Belarus, study visits
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Supervisor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.10.2010
Date of assignment: 26.10.2010
Date of electronic submission:24.09.2012
Date of proceeded defence: 22.10.2012
Course: Thesis Defence (YMNOBH00)
Reviewers: Ing. Petr Pajas
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html