Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Tvorba geometrických schémat u žáků 1.stupně prostřednictvím podnětných geometrických prostředí
Thesis title in Czech: Tvorba geometrických schémat u žáků 1.stupně prostřednictvím podnětných geometrických prostředí
Thesis title in English: Construction of elementary pupils’ geometric schemas via motivating learning environments
Key words: výuka geometrie, obvod a obsah mnohoúhelníku, vlastnosti mnohoúhelníku, poznávací proces v geometrii, krychlové stavby, origami, dřívka, parkety
English key words: geometry teaching, geometry learning, perimeter and area of quadrilaterals, attributes of quadrilaterals, Cube Buildings, Origami, Wooden Sticks, and Tiles
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Supervisor: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.10.2010
Date of assignment: 21.10.2010
Date and time of defence: 18.09.2015 10:30
Date of electronic submission:03.07.2015
Date of submission of printed version:01.07.2015
Date of proceeded defence: 18.09.2015
Course: Dissertation (ODSZDIS01)
Reviewers: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
  doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html