Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Výuka žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na přírodovědné předměty na středních školách
Thesis title in Czech: Výuka žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na přírodovědné předměty na středních školách
Thesis title in English: Teaching students with specific learning difficulties focusing on science at high schools
Key words: specifické poruchy učení, přírodovědné předměty, střední škola, integrace, inkluze
English key words: specific learning difficulties, science, high school, integration, inclusion
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biology Education (31-180)
Supervisor: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.11.2010
Date of assignment: 27.01.2011
Date of electronic submission:07.05.2012
Date of submission of printed version:07.05.2012
Date of proceeded defence: 30.05.2012
Reviewers: Mgr. Veronika Kortová
 
 
 
Preliminary scope of work
Analýza ?VP cca 15 Z? a S? - integrace žáků se specifickými poruchami učení na Z? a S?.
Přehled a charakteristika specifických poruch učení.
Dotazníkové šetření - povědomí žáků o specifických poruchách učení.
Návrhy pro přípravu výuky a výukový materiál pro učitele, v jejíchž třídách jsou integrovaní žáci se specifickými poruchami.
Porovnání přístupů k integraci žáků se specifickými poruchami do běžných tříd - ČR vs. zahraničí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html