Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Design and synthesis of surface architectures on fluorescent nanodiamonds
Thesis title in Czech: Design a syntéza povrchových architektur na fluorescenčních nanodiamantech
Thesis title in English: Design and synthesis of surface architectures on fluorescent nanodiamonds
Key words: nanodiamanty, diamant, fluorescence, nanočástice, NV centrum, ozařování, modifikace povrchu, fluorace, nanosondy, nanosenzory
English key words: nanodiamonds, diamond, fluorescence, nanoparticles, NV center, irradiation, surface modification, fluorination, nanoprobes, nanosensors
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Supervisor: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2010
Date of assignment: 20.10.2010
Date and time of defence: 23.02.2018 11:30
Date of electronic submission:26.11.2017
Date of proceeded defence: 23.02.2018
Opponents: Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.
  prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
 
 
Advisors: Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
Preliminary scope of work
Disertační práce bude zaměřena na:
1. Vývoj procedur pro velkoobjemovou produkci Fluorescenčních nanodiamantů a vylepšenými fluorescenčními vlastnstnostmi s důrazem na intenzitu a homogenitu flurorescence jednotlivých nanočástic.
2. Modifikace tvaru, distribuce velikosti a povrchové chemie nanodiamantů k usnandnění jejich možného využití v bioaplikacích.
3. Demonstrace užití vyvinutých architektur na nanodiamantech v lékařských a biologických aplikacích.
Preliminary scope of work in English
The aims of this work are following:
1. To develop procedures for the large-scale production of fluorescent nanodiamonds with improved fluorescent properties in terms of fluorescence intensity and fluorescence homogeneity of individual nanoparticles.
2. To modify nanodiamonds shape, size distribution and surface chemistry in order to facilitate their use in bio-applications.
3. To demonstrate novel use of developed architectures on nanodiamonds in medicinal or biological applications.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html