Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Rukopisy VBF
Thesis title in Czech: Rukopisy VBF
Thesis title in English: Manuscripts VBF
Key words: samizdat, Rukopisy VBF, Vladimír Binar, Jakub Deml, Bedřich Fučík, Jan Zahradníček, Jan Čep, sebrané spisy
English key words: samizdat, Manuscripts VBF, Vladimír Binar, Jakub Deml, Bedřich Fučík, Jan Zahradníček, Jan Čep, collected works, writtings
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2010
Date of assignment: 20.10.2010
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 17.09.2012 00:00
Date of electronic submission:26.08.2012
Date of proceeded defence: 17.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V období normalizace působilo v Československu velké množství skupin, které mimo oficiální nakladatelství kontrolované státem šířily literaturu, která nesměla vycházet. Jednou z nich byly také Rukopisy VBF. Tato edice se vymykala tím, že byla zaměřena na vydání sebraných spisů tří již nežijících autorů. Rukopisy VBF založili Bedřich Fučík a Vladimír Binar na počátku sedmdesátých let za účelem vydání sebraných spisů Jakuba Demla. Dílo Jakuba Demla bylo uspořádáno do čtrnácti svazků. Třináct z nich vyšlo v letech 1978 až 1983, čtrnáctý zůstal nedokončen. Mezitím se Bedřich Fučík rozhodl vydat také spisy Jana Zahradníčka a Dílo Jana Čepa. Po smrti Bedřicha Fučíka připravil Vladimír Binar v rámci edice Dílo Bedřicha Fučíka. Jako vedlejší produkt vznikala tzv. Knižnice Rukopisů VBF, ve které vycházela vedle děl organizátorů Rukopisů také díla jejich přátel a známých. Práce obsahuje anotovanou bibliografii edice a rozhovor s Vladimírem Binarem.
Smyslem práce bylo vypracovat bibliografii Rukopisů VBF, shromáždit dostupné informace o této edici a rozšířit je o cenné svědectví jednoho z pořadatelů – Vladimíra Binara.
References
BINAR, Vladimír: Čin a slovo. Praha: Triáda, 2010.
ČERVENKA, Miroslav: Textologie a semiotika. In: Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996. str. 213–232.
ČERVENKA, Miroslav: K semiotice samizdatu. Slovenské pohľady 106, 1990, č. 6, s. 57–62.
FUČÍK, Bedřich a BINAR, Vladimír: Zpráva o uspořádání díla Jakuba Demla. In: Revolver revue 42, Praha 2000. str. 180–241.
FUČÍK, Bedřich: Paralipomena. Ed. Vladimír Binar. Praha: Triáda, 2006.
FUČÍK, Bedřich: Píseň o zemi. Ed. Vladimír Binar. Praha: Melantrich, 1994.
GRUNTORÁD, Jiří: Samizdatová literatura v Československu sedmdesátých a osmdesátých let. In: ALAN, J., BITRICH T. a kol.: Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1948 – 1989. Praha: NLN, 2001. str. 493–507.
HANÁKOVÁ, Jitka: Edice českého samizdatu. Praha: Národní knihovna České republiky, 1997.
HOLÝ, Jiří: O českém literárním samizdatu. In: Literární archiv. Praha: Památník národního písemnictví v Praze, 1991. roč. 25, str. 25–40.
CHALUPECKÝ, Emanuel: Expresionisté. Praha: Torst, 1992.
JANOUŠEK, Pavel, Čornej, Petr at al: Dějiny české literatury 1945–1989 III. Praha: Academia, 2007–2008.
JANOUŠEK, Pavel, Čornej, Petr at al: Dějiny české literatury 1945–1989 II. Praha: Academia, 2007–2008.
MACHOVEC, Martin: Od avantgardy přes podzemí do undergroundu. In: ALAN, J., BITRICH T. a kol.: Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1948 – 1989. Praha: NLN, 2001. str. 155–197.
OLIČ, Jiří: Čtení o Jakubu Demlovi. Olomouc: Votobia, 1993.
PREČAN, Vilém: Nezávislá literatura a samizdat v Československu 70. a 80. let. In: V kradeném čase. Výbor ze studií, článků a úvah z let 1973 – 1993. Brno: Doplněk Brno, 1994. str. 373–391.
PUTNA, Martin C.: „Pozdní“ Bedřich Fučík. Editorství nebo interpretace, literární historie nebo kritika? In: Teologie& Společnost 2 (10), 2004, č. 4, s. 3–8.
PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura 1918–1945. Torst, 2010.
SAK, Robert: „Život na vidrholci“ (Příběh Bedřicha Fučíka). Praha: Paseka, 2004.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945 [online]. Ústav pro českou literaturu AV ČR, c2012 [citováno 28. 7. 2012]. Dostupné z WWW: <www.slovnikceskeliteratury.cz>
STRITZKO, Otto: Obrazy. Brno: Moravská galerie, 1997.
TRÁVNÍČEK, Mojmír: K historii samizdatu. Zprávy Spolku českých bibliofilů. Praha: 1991, č. 2–3. str. 31–36.
TRÁVNÍČEK, Mojmír: Vzájemná korespondence Jana Čepa a Bedřicha Fučíka (příspěvek z konference v Olomouci 9. – 10. 3. 1998), ČL 1999, č. 1.
Totalita.cz [online]. [citováno 28. 7. 2012]. Dostupné z WWW: <http://www.totalita.cz>
VACULÍK, Ludvík: Český snář. Brno: Atlantis, 1992.
VAŠÁK, Pavel: Textologie: teorie a ediční praxe. Praha: Karolinum, 1993.


Rozhovory:

Udělat ze svého života operu – Tvar, č. 20, Praha 30. 11. 1995, s. 3. Rozhovor připravil Jan Wiendl. Také in: BINAR, Vladimír: Čin a slovo. Praha: Triáda, 2010.

Vražda na díle Jakuba Demla aneb Jak český národ zachází se svým básníkem – rozhovor ke 120. výročí narození J. Demla, tj. k 20. srpnu 1998, Nedělní Lidové noviny, Praha 22. 8. 1998, s. 21. Rozhovor připravila Markéta Kořená. Také in: BINAR, Vladimír: Čin a slovo. Praha: Triáda, 2010.

Žít na majáku v Nuslích – Revolver revue, č. 41, Praha 1999, s. 81–87. Datováno Praha, březen – červen 1999. Rozhovor připravili Z. Dětáková a M. Špirit. Také in: BINAR, Vladimír: Čin a slovo. Praha: Triáda, 2010.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html