Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Motiv ženy v díle Jakuba Demla
Thesis title in Czech: Motiv ženy v díle Jakuba Demla
Thesis title in English: Women as a literary motif in work of Jakub Deml
Key words: Eliška Wiesenebergerová, Jakub Deml, Kateřina Sweerts-Sporcková, katolická mystika, katolická poezie, mariánský kult v literatuře, Marie Rosa Junová, Matylka Demlová, Miriam, motiv ženy v literatuře, Pavla Kytlicová, Zapomenuté světlo
English key words: Eliška Wiesenebergerová, Jakub Deml, Kateřina Sweerts-Sporcková, catholic mysticism, catholic poetry, marian cult in the literature, Marie Rosa Junová, Matylka Demlová, Miriam, motif of a woman in the literature, Pavla Kytlicová, Forgotten Light
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2010
Date of assignment: 20.10.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 06.02.2012 09:30
Date of electronic submission:09.12.2011
Date of proceeded defence: 06.02.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Vladimír Binar
 
 
 
Guidelines
Práce se zabývá motivem ženy v díle Jakuba Demla. Úvodem představuje nezbytná fakta a události jeho života. V hlavní části se snaží identifikovat základní archetypy ženství v díle Jakuba Demla se zvláštním zřetelem na mariánský kult, který se zvláště podílí na transformaci žijích postav v nadosobní a symbolické. Závěrem se věnuje úvaze, zda jsou motivy archetypálních žen skutečně dominující, nebo zda jsou pouze zobrazením hlubšího básníkova hledání a zápasu.

The work deals with the motif of a woman in the works of Jakub Deml. It starts by presenting some necessary facts and events of his life. In the main part, it tries to identify the basic archetypes of feminity in Deml's works, focusing especially on the Marian Cult, that strongly influences the transformation of living persons into supra-personal and symbolical ones. In the final analysis, the question of whether the motives of archetypal women arereally dominating or whether they just mirror the poet's spiritual search and fight is adressed.
References
BIBLE, Nový Zákon. Překlad Sýkorův v revisi Hejčlově, upraveno a poznámkami opatřeno Dr. Rudolfem Colem. Velehrad: Olomouc, 1947.
BIBLE ČESKÁ, Starý Zákon. Překlad Dr. Jan Hejčl, redakce Dr. Antonín podlaha. Dědictví sv. Jana Nepomuckého: Praha, 1921.
BINAR, Vladimír. Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi. Praha: Triáda, 2010.
DACÍK, R. M. Mravouka. Olomouc: Krystal, 1946.
DURYCH, Jaroslav. O Jakubu Demlovi. In TVAR, roč. II., č. 7/8, září–říjen 1928. ONLINE: http://deml.cz. Dostupné z http://deml.cz/napsali-o-jakubu-demlovi#salda.
CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté. Praha: Torst, 2000.
FUČÍK, Bedřich. Píseň o zemi. Praha: Melantrich, 1994.
FUČÍK, Bedřich. Rodná krajina básníkova. Praha: Triáda, 2003.
KAŠPAR, Josef. Základy katolické věrouky. Frýdek-Místek: Michael S. A:, 2004.
od JEŽÍŠE, Terezie. Cesta k dokonalosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
od JEŽÍŠE, Terezie. Kniha o zakládání. Kostelní Vydří: Nakladatelství Tiskárny Vimperk, 1991.
od KŘÍŽE, Jan. Výstup na horu Karmel. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
od KŘÍŽE, Jan. Živý plamen lásky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Praha: Portál, 2004.
MED, Jaroslav. „Velký z popudlivého plemene básníků...“. In Sen jeden svítí. Praha: Odeon, 1991.
OLIČ, Jiří. Čtení o Jakubu Demlovi. Olomouc: Votobia, 1993.
PĚNČÍK, Josef. Hledání ráje. Třebíč: Arca Jimfa, 1996.
RIPELLINO, Angelo Maria. Umění Jakuba Demla. In Tři studie z české literatury. Společnost F. X. Šaldy, 1999.
ŠALDA, F. X. Z nové literatury o Otokaru Březinovi. In Šaldův zápisník, roč. IV., 1931–1932. ONLINE: http://deml.cz. Dostupné z http://deml.cz/napsali-o-jakubu-demlovi#salda.
VON LE FORT, Gertruda. Věčná žena. Překlad: Dr. J. Fučíková. Vyšehrad: Praha 1990.
WÖLL, Alexander. Mezi apoteózou a tabu. Přehled bádání o Jakubu Demlovi. ONLINE: http://www.ucl.cas.cz. Dostupné z http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/39.pdf.
ZÁBORCOVÁ, Milada. Nad Tasovem se smráká. ONLINE: http://www.umirani.cz/. Dostupné z: http://www.umirani.cz/res/data/006/000734.pdf.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html