Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Výběr cílů outdoorových kurzů
Thesis title in Czech: Výběr cílů outdoorových kurzů
Thesis title in English: Selection of outdoor course objectives
Key words: Zážitková pedagogika, outdoorový kurz, cíle kurzů, evaluace
English key words: Experiential education, outdoor courses, course objectives, evaluation
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Adult Education and Personnel Management (21-KANPR)
Supervisor: Mgr. Jan Froněk, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.10.2010
Date of assignment: 19.10.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 15.02.2011 11:15
Date of electronic submission:07.01.2011
Date of proceeded defence: 15.02.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Guidelines
- Úvod
- Teoretická část
o vysvětlení základních pojmů
o popsání procesu výběru vhodného kurzu
o evaluace proběhlého kurzu
- Empirická část
o cíl: zhodnocení procesu výběru cílů outdoorových kurzů u zadavetelů
o nástroje: rozhovory s outdoorovou agenturou na téma komunikace se zadavatelem,
dotazník a rozhovory s alespoň třemi zadavateli outdoorových kurzů
- Závěr
References
ADAIR, J. Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-70-5
ARMSTRONG, M. Jak se stát ještě lepším manažerem. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-00-0
ČINČERA, J. Práce s hrou pro profesionály. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0
EXETER, D. Learning in the Outdoors. London: The Outward Bound Trust. 2001
FRANC, D., ZOUNKOVÁ, D., MARTIN, A. Učení zážitkem a hrou. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9
HANUŠ, R. Fenomén hry. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0669-1
KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J. a kol. Aplikovaná sociální psychologie III (sociálně psychologický výcvik). Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4
NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 1998. ISBN: 80-7178-405-2
PELÁNEK, R. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-353-6
SVATOŠ, V., LEBEDA, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0318-1
Preliminary scope of work
- Úvod
- Teoretická část
o vysvětlení základních pojmů
o popsání procesu výběru vhodného kurzu
o evaluace proběhlého kurzu
- Empirická část
o cíl: zhodnocení procesu výběru cílů outdoorových kurzů u zadavetelů
o nástroje: rozhovory s outdoorovou agenturou na téma komunikace se zadavatelem,
dotazník a rozhovory s alespoň třemi zadavateli outdoorových kurzů
- Závěr
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis deals primarily with the problems of the objectives of outdoor courses, both in terms of submitter of course, and organizations concerned with outdoor courses realization. It consists of two complementary parts: theoretical and empirical.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html