Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Současný stav knihoven pro pacienty v nemocnicích a možnosti jejich dalšího rozvoje
Thesis title in Czech: Současný stav knihoven pro pacienty v nemocnicích a možnosti jejich dalšího rozvoje
Thesis title in English: Contemporary condition of patient´s libraries in hospitals and possibilities of their next development
Key words: biblioterapie, četba, dotazníkové šetření, komunikační procesy, nemocnice, pacienti, pacientské knihovny
English key words: bibliotherapy, reading, survey, communication processes, hospitals, patients, patient´s libraries
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: PhDr. Anna Stöcklová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.10.2010
Date of assignment: 19.10.2010
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 06.06.2011 00:00
Date of electronic submission:20.04.2011
Date of proceeded defence: 06.06.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Milena Černá
 
 
 
Guidelines
Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit aktuální stav pacientských knihoven ve vybraných nemocnicích a navrhnout řešení problematiky jejich budoucího rozvoje.
Předběžná osnova práce:
1. Úvod do problematiky pacientských knihoven v nemocnicích
2. Seznámení s postavením pacienta v nemocniční hierarchii
3. Biblioterapie
4. Zhodnocení stavu pacientských knihoven ve vybraných nemocnicích
5. Návrh potenciálních možností dalšího rozvoje hodnocených knihoven
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
1. HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně : praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2., dopln. vyd. Praha : Galén, 1999. 165 s. ISBN 80-7262-032-0.
2. Hospital Libraries and Community Care. Ed. by Jean M. Clarke and Mona E. Going. 4th. ed. London : Library Association Publishing, 1990. 274 s. ISBN 0-85365-518-9.
3. VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV, 1995. 189 s. ISBN 80-85866-07-2.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html