Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Příprava rekombinantních extracelulárních domén lidských leukocytárních receptorů LLT1 a NKR-P1A
Thesis title in Czech: Příprava rekombinantních extracelulárních domén lidských leukocytárních receptorů LLT1 a NKR-P1A
Thesis title in English: Expression of the recombinant extracellular parts of human leukocyte receptors LLT1 and NKR-P1A
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.10.2010
Date of assignment: 24.01.2011
Date of electronic submission:14.05.2012
Date of submission of printed version:14.05.2012
Date of proceeded defence: 29.05.2012
Reviewers: RNDr. Mgr. Marek Vrbacký, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Daniel Rozbeský, Ph.D.
Preliminary scope of work
Příprava konstruktů kódujících extracelulární čast leukocytárních receptorů (LLT1 a NKR-P1A). Heterologní exprese zmíněných receptorů v E. coli a optimalizace jejich in vitro složení. Ověření správnosti sbalení receptorů pomocí gelové filtrace a hmotnostní spektrometrie. Stanovení disulfidických můstků u získaných bílkovin.
Preliminary scope of work in English
Preparation of constructs coding extracellular part of leucocyte receptors (LLT1 a NKR-P1A). Heterologous expression of these receptors in E. coli and optimalization of their refolding. Confirmation of the folding correctness using size-exclusion chromatography, and mass spectrometry. Finally, characterization of disulphide bond formation using mass spectrometry.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html