Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Blatenské listy, vznik, historie, současnost
Thesis title in Czech: Blatenské listy, vznik, historie, současnost
Thesis title in English: Blatenské listy, origin, history, present
Key words: Blatenské listy, lokální periodikum, společnost, inzerce
English key words: Blatenské listy, local periodics, society, advertising
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Radim Wolák
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.10.2010
Date of assignment: 21.10.2010
Date and time of defence: 26.01.2011 00:00
Date of electronic submission:07.01.2011
Date of proceeded defence: 26.01.2011
Reviewers: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Zmapovat vznik a vývoj periodika Blatenské listy. Sledování podoby, struktury, zaměření a vývoje čtrnáctideníku od jeho vzniku v roce 1990 až do současnosti.
Preliminary scope of work in English
Describe origin and development of periodics Blatenské listy. Monitoring of form, structure, focus and development of periodicals from its inception in 1990 until the present.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html