Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Portugalský režim Estado Novo
Thesis title in Czech: Portugalský režim Estado Novo
Thesis title in English: Estado Novo regime in Portugal
Key words: Portugalsko, Estado Novo, António de Oliveira Salazar, Ústava 1933, autoritářský režim, korporativismus, Marcello Ceatano, Karafiátová revoluce 1974
English key words: Portugal, New State, Salazar, Constituion of 1933, corporativismus, autoritarian regime, Marcello Ceatano, Carnation revolution 1974
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Lada Šušlíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.10.2010
Date of assignment: 28.10.2010
Date and time of defence: 14.06.2011 00:00
Date of electronic submission:14.05.2011
Date of proceeded defence: 14.06.2011
Reviewers: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
 
 
 
References

Papežská encyklika Quadragesimo anno. Staženo dne 9. ledna 2011 z
WWW:http://www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/QuadragesimoAnno.htm.
Report IPU Portugalsko - volby 1969. Staženo dne 29. ledna 2011 z WWW:http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/PORTUGAL_1969_E.PDF.
Report IPU Portugalsko - volby 1973. Staženo dne 29. ledna 2011 z WWW:http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/PORTUGAL_1973_E.PDF.
Ústava Portugalské republiky 1933 (Constituição Política da República
Portuguesa de 1933). Staženo dne 9. ledna 2011 z WWW:
http://www.dre.pt/pdf1s/1971/08/19800/12091222.pdf.

Ústava Portugalské republiky 1976 (Constituição da República P
Portuguesa) Staženo dne 29. ledna 2011 z WWW:
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/Portugal/SistemaPolitico/C
onstituicao/Pages/default.aspx.


ANDERSON, J. M. (2000). The history of Portugal. Vyd. 1. Westport,
Conn: Greenwood Press. 222 s. ISBN: 978-0-313-03260-8.
ATKINSON, C. W. (1965). A history of Spain and Portugal. Vyd. 2.
Harmondsworth: Penguin Books. 383 s. ISBN: 0140204644.
BALÍK, S. KUBÁT, M. (2004). Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Vyd. 1. Praha: Dokořán. 168 s. ISBN: 80-86569-89-6.
BANKOWICZ, M. (2002). Demokraté a diktátoři. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia. 402 s. ISBN: 80-86432-21-1.
BINKHORN, M. (2001). Fascist and Conservatives. Vyd. 2. Oxon: Routledge. 294 s. ISBN: 0-41523-966-4. Dostupné na: http://books.google.cz/books?id=Q2a5lnxFf8gC&pg=PA162&dq=estado+novo+and+Germany&hl=cs&ei=nb6MTc_MHoff4gbl4anBCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false.
BINKOVÁ, S. (2004). Portugalsko. Vyd. 1. Praha: Libri. 141 s. ISBN: 80-7277-217-1.
BIRMINGHAM, D. (1993). A Concise History of Portugal. Vyd. 1. Cambridge: Cambridge University Press. 209 s. ISBN: 0-521-43880-2.
DERRICK, M. (1939). The Portugal of Salazar. Vyd. 1. New York: Campion Books, Ltd. 168 s.
FIGUEIREDO, A. (1975). Portugal: Fifty Years of Dictatorship. Vyd. 1. Harmondswort: Penguin. 260 s. ISBN: 0140218939.
FRYER, P. PINHEIROVÁ, P.M. (1965). Salazarovo Portugalsko. Vyd.1. Praha: Nakladatelství politické literatury. 273 s. ISBN: 25-029-65.
GALLAGHER, Tom (1983). Portugal: A twentieth – century interpretation. Vyd. 1. London: Batler and Tanner Ltd. 285 s. ISBN 0-7190-0876-X. Dostupné na: http://books.google.com/books?id=-xu8AAAAIAAJ&pg=PA95&dq=portugal+and+antikomintern+pact&hl=cs&ei=9rW3TdaCIabS4wbrivHZDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false.
HOTMAR, J. (1989). Poloostrov na konci světa. Vyd. 1. Praha: Panorama. 271 s. ISBN: 80-7038-028-4.
JELEN, Ted G.; WILCOX, Clyde (2002). Religion and politics in comparative perspective: the one, the few, and the many. Vyd. 1 (ilustr). Cambridge: Cambridge University Press. 340 s. ISBN 0-521-65971-X. Dostupné na: http://books.google.cz/books?id=6HFq0eyEK4QC&pg=PA82&dq=church+in+Estado+novo&hl=cs&ei=q6WMTYu3Iore4gag3-CpCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=church%20in%20Estado%20novo&f=false.
KLÍMA, J. (1996). Dějiny Portugalska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny.
320 s. ISBN: 978-80-7106-903-4.
KLÍMA, J. (2000). Dekolonizace Portugalské koloniální říše (historická motivace - specifikace - průběh). Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus. 409 s. ISBN 80-7041-259-9.
KLÍMA, J. (2005). Salazar tichý diktátor. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan
ml. 271 s. ISBN: 80-86493-15-6.
LANDOVSKÝ, V. (1978). Portugalská republika. Vyd. 1. Praha: Svoboda. 194 s.
LEE, S. (2000). European dictatorships, 1918 – 1945. Vyd. 2. New
York: Routlegde. 341 s. ISBN: 0-415-23046-2. Dostupné na:
http://books.google.cz/books?id=KnvJO9yfvEAC&pg=PA240&dq=estado+novo+and+Germany&hl=cs&ei=nb6MTc_MHoff4gbl4anBCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFQQ6AEwCA#v=onepage&q&f=true.
LEITZ, CH. (2000). Nazi Germany and neutral Europe during the second world war. Vyd. 1. Manchester: Manchester University Press. 213 s. ISBN: 0-7190-5069-3. Dostupné na: http://books.google.cz/books?id=147g760AE9cC&pg=PA190&dq=estado+novo+and+Germany&hl=cs&ei=nb6MTc_MHoff4gbl4anBCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=wolfram&f=false.
LINZ, J. J. (2000). Totalitarian and Autoritarian Regimes. Colorado: Lynne Riener Publishers. Inc. 348 s. ISBN: 1-55587-866-0
LIVERMORE, V. H. (1966). A new history of Portugal. Vyd. 1. Cambridge: The University Press. 378 s. ISBN: 0521095719.
MARQUES, O. (1976). History of Portugal. Vyd. 2. New York: Columbia Univ. Pr. 507 s. ISBN: 0231031599.
NOWELL, E. CH. (1958). A history of Portugal. Vyd. 1. Princeton: Van
Nostrand. 259 s.
PAYNE, G. P. (2008). Spain: An Unique History . Vyd. 1. Temas de Hoy, S. A. 213 s. ISBN: 978-0-299-24933-5. Dostupné na: http://books.google.com/books?id=Lv0AQzbnRlUC&pg=PA124&dq=estado+novo+and+spain&hl=cs&ei=OhWvTcC4KI71sgbbltDhDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=estado%20novo%20and%20spain&f=false.
ŘÍCHOVÁ, B. (2006). Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 2.
Praha: Portál. 303 s. ISBN: 80-7367-177-8
VINCENT, M. (1997). Svět Španělska a Portugalska. Vyd. 1. Praha:
Euromedia Group. 240 s. IBSN: 80-7176-574-0.
WIARDA, H. (2001). Catholic roots and democratic flowers: political
systems in Spain and Portugal. Vyd. 1. Praeger. 215 s. ISBN:
0-275-97018-3.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce „Portugalský režim Estado Novo“ pojednává o Portugalské imperiální říši od vzniku první republiky v roce 1910 až do pádu režimu v roce 1974. Popisuje vývoj během 20. let 20. století až k vojenskému převratu v květnu 1926, kdy byla v Portugalsku nastolena vojenská diktatura. Během období vojenské diktatury se ministrem financí stal António de Oliveira Salazar, ten byl v roce 1932 jmenován ministerským předsedou Portugalska. António Salazar zavedl ústavou 1933 autoritářský režim tzv. Nový stát (Estado Novo). Hlavními pilíři Nového státu byly nacionalismus, církev, korporativismus, armáda a tajné policie PIDE. Práce se zabývá postojem Nového státu k zahraniční politice (španělské občanské válce, druhé světové válce a k Československu) a zároveň vnitropolitickým vývojem, který vyústil v Karafiátovou revoluci (Revolução dos Cravos) v roce 1974.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis „Portugal regime Estado Novo“ deals with Portugal Empire from the foundation of republic in 1910 to downfall of Portugal Empire in 1974. It describes the twenties years of 20th century and the military coup in May 1926, when the military dictatorship began. Salazar became the Minister of Finance and in 1932 became the Prime Minister of Portugal. Through the constitution of 1933 Salazar instituted an authoritarian regime, so –called The New States. The main pillars of regime were nationalism, church, corporativism, army and secret policy PIDE. Bachelor thesis deals with foreign policy of the New States and also with inner political situation, which ended in carnation revolution in 1974.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html