Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Generování a optimalizace meshů
Thesis title in Czech: Generování a optimalizace meshů
Thesis title in English: Mesh generation and optimization
Key words: Síť pro metodu konečných prvků, Isogeometrická analýza, těžištní Voronoiho dláždění, Optimální Delaunayho Triangulace
English key words: Finite Element Mesh, Isogeometric analysis, Centroidal Voronoi Tessellations, Optimal Delaunay Triangulations
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.10.2010
Date of assignment: 11.10.2010
Date and time of defence: 25.05.2012 00:00
Date of electronic submission:24.04.2012
Date of submission of printed version:13.04.2012
Date of proceeded defence: 25.05.2012
Reviewers: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student se seznámí s různými algoritmy používanými pro generování rovinných a prostorových sítí (meshů).
Bude je srovnávat zejména po stránce optimalizace určitých vlastností užitečných pro aplikace.
Zvolené algoritmy budou implementovány a nekteré se z nich se student pokusí zdokonalit.
References
Handbook of computer aided geometric design, Gerald E. Farin, Josef Hoschek, Myung-Soo Kim, 2002

Discrete Differential Geometry, Alexander I. Bobenko, John M. Sullivan, Peter Schröder and Günter M. Ziegler, 2008.

Pierre Alliez, David Cohen-Steiner, Olivier Devillers, Bruno Lévy, and Mathieu Desbrun, Anisotropic Polygonal Remeshing, ACM Transactions on Graphics 22(3):485-493, July 2003.http://www.cs.berkeley.edu/~jrs/mesh/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html