Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium městského tepelného ostrova s využitím distančních metod měření
Thesis title in Czech: Studium městského tepelného ostrova s využitím distančních metod měření
Thesis title in English: Study of Urban Heat Island with using of remote sensing investigations
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Seznámit se se základními charakteristikami a projevy městského tepelného ostrova a dále s možnostmi dálkového průzkumu městského tepelného ostrova. Formou rešerše pak podat přehled současných možností využití metod dálkového průzkumu (především družicových pozorování) pro studium městského tepelného ostrova.
References
Gallo, K. P., A. L. McNab, T. R. Karl, J. F. Brown, J. J. Hood, and J. D. Tarpley, 1993: The use of NOAA AVHRR data for assessment of the urban heat island effect. J. Appl. Meteor., 32, 899?908.
Jin, M., Dickinson, R.E., Zhang, D. (2005), The Footprint of Urban Areas on Global Climate as Characterized by MODIS. J. Climate, 18: 1551-1565.
Jin, M., Shepherd, J. M. Peters-Lidard, C. (2007), Development of a parameterization for simulating the urban temperature hazard using satellite observations in climate model, Nat. Hazards DOI 10.1007/s11069-007-9117-2.
Kevin P. Gallo, Timothy W. Owen, 1999: Satellite-Based Adjustments for the Urban Heat Island Temperature Bias, Journal of Applied Meteorology 38, pp. 806?813.
Landsberg, H.E. (1981), The Urban Climate. Academic Press, New York, 275 p
Pongracz, R., Bartholy, J., Dezso, J. (2005), Remotely sensed thermal information applied to urban climate analysis. Advances in Space Research, 37: 2191?2196.
Roth, M., T. R. Oke, and W. J. Emery, 1989: Satellite-derived urban heat islands from three coastal cities and the utilization of such data in urban climatology. Int. J. Remote Sens., 10, 1699?1720.
Streutker, D.R. (2002), A remote sensing study of the urban heat island of Houston, Texas. Int. J. Remote Sensing, vol. 23, no. 13: 2595?2608.

Dále dle pokynů vedoucího, sborníky a prezentace specalizovaných konferencí apod.
Preliminary scope of work
Městský tepelný ostrov je jedním z nejtypičtějších projevů klimatu města, který se projevuje zvýšením teploty v centrálních částech města ve srovnání s blízkým okolím města. Kromě toho se městský teppelný ostrov projevuje i v dalších meteorologických prvcích.
V několika málo posledních desetiletích se začal městský tepelný ostrov studovat i s pomocí dálkového průzkumu. Kvantitativní zpracování jejich měření jsou však zatím poměrně omezená, i když možnosti tohoto průzkumu jsou dosti slibné a široké.
Preliminary scope of work in English
Urban Heat Island (UHI) is one of the most typical phenomena of urban climate, for which temperatures of central urban locations are higher than those of nearby rural areas. Besides, UHI can be detected in some other meteorological elements, too.
In few past several decades UHI studies utilizing remote sensing technique have been done. However, quantitative remote sensing techniques of UHI, a promising application, currently are still rather limited.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html