Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hledání optimální cesty v grafech
Thesis title in Czech: Hledání optimální cesty v grafech
Thesis title in English: Searching for optimal path in graphs
Key words: Graf; Ohodnocený graf; Optimalizace na grafu.
English key words: Graph; Weighted graph; Optimization on a graph.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.10.2010
Date of assignment: 05.10.2010
Date and time of defence: 12.09.2011 00:00
Date of electronic submission:04.08.2011
Date of submission of printed version:05.08.2011
Date of proceeded defence: 12.09.2011
Opponents: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Řadu rozhodovacích a konfliktních situací v reálném životě je možno modelovat pomocí
vhodného grafu s ohodnocením.
Druhým přirozeným krokem je pak optimalizace
průchodu grafem vzhledem k daným kritériím.
Vyhledávání a popis optimalizačních úloh na grafech aplikovatelých v praxi
bude předmětem této bakalářské práce.

Práce by měla být přednostně zaměřena na úlohy typu:
problém obchodního cestujícího, nejkratší cesty grafem, nejlacinější cesty grafem,
optimální tok sítí, atd.
References
[1] M. Maňas: Optimalizační metody, Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1979

[2] J. Matoušek, J. Nešetřil : Kapitoly z diskrétní matematiky, Nakladatelství Karolinum, 2007

[3] Hammer et al. editors : Annals of Discrete Mathematics 4 -Discrete Optimization I, North-Holland Publishing Company, 1979

[4] W. Kocay, D.L. Kreher : Graphs, Algorithms, and Optimization, Chapman & Hall/CRC Press, 2005

[5] J. Plesník: Grafové algoritmy, VEDA, Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava, 1983
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html