Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Robustní optimalizace portfolia
Thesis title in thesis language (Slovak): Robustní optimalizace portfolia
Thesis title in Czech: Robustní optimalizace portfolia
Thesis title in English: Robust portfolio selection problem
Key words: optimalizácia portfólia, CVaR, analýza najhoršieho prípadu, kontaminácia
English key words: portfolio optimization, CVaR, worst-case analyses, contamination
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.09.2010
Date of assignment: 30.09.2010
Date and time of defence: 10.05.2013 00:00
Date of electronic submission:11.04.2013
Date of submission of printed version:11.04.2013
Date of proceeded defence: 10.05.2013
Reviewers: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
 
 
 
Guidelines
Při optimalizaci portfolia se používá několik modelů, které zohledňují výnosy a riziko. Ve všech modelech ale optimální řešení závisí na pravděpodobnostném rozdělení výnosů jednotlivých aktiv. V některých případech může i malá změna rozdělení způsobit velkou změnu optimálního řešení, obzvlášť za přítomnosti celočíselných proměnných.

Diplomant se zaměří na výsledky robustního stochastického programování a bude je aplikovat při optimalizaci portfolia s celočíselnými proměnnými. Na praktické studii z akciového trhu bude ilustrovat výhody a nevýhody robustních přístupů.
References
Ben-Tal A., El Ghaoui, L. and Nemirovski, A. (2006). Mathematical Programming, Special issue on Robust Optimization, Volume 107(1-2).
J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II.
J. Čerbáková (2008): Incomplete information in stochastic programming problems, Dizertačná práce, Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta.
J., F. Ingersoll (1987): Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers.
Preliminary scope of work
Robustní optimalizace portfolia
Preliminary scope of work in English
Robust portfolio selection problem
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html