Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích.
Thesis title in Czech: Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích.
Thesis title in English: Ontogenesis of trematode larval stages of the family Fasciolidae in the intermediate snail hosts.
Key words: Fasciolidae, mezihostitel, plž, motolice, miracidium, sporocysta, redie, cerkárie, Fascioloides magna, Fasciola hepatica
English key words: Fasciolidae, intermediate host, snail, trematodes, miracidium, sporocyst, rediae, cercariae, Fascioloides magna, Fasciola hepatica
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Parasitology (31-161)
Supervisor: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.09.2010
Date of assignment: 24.11.2010
Date of electronic submission:18.08.2011
Date of proceeded defence: 12.09.2011
Opponents: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Zpracovat dostupnou literaturu a informace týkající se ontogenetického vývoje larválních stádií motolic z čeledi Fasciolidae (zejména F. magna a dále např. Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fasciolopsis buski) v mezihostitelských plžích (zejména čeledi Lymnaeidae).
Na základě dostupné literatury definovat významné faktory interakce parazit-mezihostitel (zejména F. magna x Galba truncatula).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html