Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Význam Arktidy v mezinárodních vztazích
Thesis title in Czech: Význam Arktidy v mezinárodních vztazích
Thesis title in English: The Importance of the Arctic in International Relations
Key words: Arktida, teritoriální spory, Kanada, Spojené státy, Rusko, Norsko, Dánsko, mořské právo
English key words: Arctic, territorial disputes, Canada, United States, Russia, Norway, Denmark, law of the sea
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of North American Studies (23-KAS)
Supervisor: PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.10.2010
Date of assignment: 10.01.2011
Date and time of defence: 31.01.2011 09:45
Date of electronic submission:11.01.2011
Date of proceeded defence: 31.01.2011
Reviewers: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
 
 
 
References
Westermeyer, William: United States Arctic Interests. Springer, New York, 1984.
Neumann, Felix: Der Rechtsstatus der Arktis. Die Aufteilung und Zuordnung des Nordpolarraumes als Problem des Völkerrechts. Tübingen, Univ., Diss., 1991.
Standlea, David M.: Oil, Globalization, And the War for the Arctic Refuge. State University of New York Press, 2006.
Becker, Michael A.: International Law of the Sea. International Lawyer, Vol. 43, No. 2., 2009.
Spielman, Brian: An Evaluation of Russia's Impending Claim For Continental Shelf Expansion, Emory International Law Review, Vol. 23, No. 1, 2009.
Podehl, Jörg: Das Umweltschutzprotokoll zum Antarktisvertrag als Ergebnis der Verhandlungen über die Rohstoffnutzung in der Antarktis, Bonn, Univ., Diss., 1993.
Nordquist, M. H., Moore, J. N., Skaridov, A. S.: International Energy Policy, the Arctic and the Law of the Sea. Martinus Nijhoff, 2005.
Koivurova, Timo: Alternatives for an Arctic Treaty ? Evaluation and a New Proposal. Review of European Community & International Environmental Law,Vol. 17 No. 1, 2008.
Riddell-Dixon, Elisabeth: Canada and Arctic Politics: The Continental Shelf Extension. Ocean Development & International Law, Vol. 39, No. 4, 2008.
Gunitskiy, Vsevolod: On Thin Ice: Water Rights and Resource Disputes in the Arctic Ocean. Journal of International Affairs, Vol. 61, No. 2, 2008.
Borgerson, Scott G.: Arctic Meltdown. Foreign Affairs, Vol. 87, No. 2, 2008.
Greenberg, Jonathan D.: The Arctic in World Environmental History. Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 42, No. 4, 2009.
Nielsen, J. P.: Russian-Norwegian Relations in Arctic Europe: The History of the 'Barents Euro-Arctic Region'. East European Quarterly, Vol. 35, No. 2, 2001.
Worth, J., Byers, M.: Who Owns the Arctic? New Internationalist, No. 424, 2009.
Preliminary scope of work
Diplomová práce „Význam Arktidy v mezinárodních vztazích“ se zabývá vzrůstajícím významem Arktidy v posledním desetiletí (2000–2010). V důsledku klimatických změn dochází k tání Severního ledového oceánu, čímž se otevírá možnost snadnějšího přístupu k nerostným surovinám. Odhaduje se, že v arktickém mořském dně se skrývají obrovské zásoby ropy a zemního plynu, čímž se Arktida stává pro okolní státy zajímavým regionem. Kromě přístupu ke zdrojům surovin by mohly být v budoucnu využívány i nové námořní cesty Severním ledovým oceánem, které by výrazně zkrátily dosavadní plavební trasy. Pět států sousedících s Arktidou (Kanada, Spojené státy, Rusko, Norsko a Dánsko) se v současnosti snaží rozšířit své výlučné ekonomické zóny v Severním ledovém oceánu. Jednají přitom v souladu s mezinárodními pravidly, která stanovila Úmluva OSN o mořském právu z roku 1982. Tato diplomová práce zkoumá a analyzuje teritoriální nároky těchto států, jejich požadavky na rozšíření kontinentálního šelfu, hraniční spory s ostatními zeměmi i další klíčové záležitosti týkající se Arktidy.
Preliminary scope of work in English
The MA thesis „The Importance of the Arctic in International Relations“ deals with the increasing importance of the Arctic in the last decade (2000–2010). Due to climate change the Arctic Ocean has been melting and therefore enables an easier access to natural resources. It it estimated that the Arctic possesses vast reserves of oil and natural gas which makes the Arctic an interesting region for the neighbouring states. Apart from the question of the natural resources, new shipping lanes through the Arctic Ocean, which would considerably shorten current routes, could be used in future. Five Arctic rim states (Canada, United States, Russia, Norway, and Denmark) are currently trying to extend their exclusive economic zones in the Arctic Ocean. In doing so, they act in accordance with the international rules established by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. This thesis examines and analyzes the territorial claims of these states, their submissions for the continental shelf extension, maritime boundaries disputes with other countries, and other key questions regarding the Arctic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html