Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ageismus: věk a proměňující se trh práce. Problematika uplatnění osob starších 50 let na trhu práce v Sokolově.
Thesis title in Czech: Ageismus: věk a proměňující se trh práce. Problematika uplatnění osob starších 50 let na trhu práce v Sokolově.
Thesis title in English: Ageism: Age and the transformation of the labor market. The issue of chances for people over 50 on the labor market in Sokolov.
Key words: transformace trhu, trh práce v ČR, marginalizované skupiny, nezaměstnanost osob starších 50 let
English key words: the market transformation, the labour market in the Czech Republic, marginalized groups, unemployment of people over 50
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.09.2010
Date of assignment: 04.05.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 22.06.2011 00:00
Date of electronic submission:14.05.2011
Date of proceeded defence: 22.06.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
 
 
 
Guidelines
Práce se primárně zaměří na transformaci moderního trhu a schopnost staršího ekonomicky aktivního obyvatelstva reagovat na tyto změny (především v ČR). Pracovní trh operuje s konkrétními požadavky, které mohou tyto zaměstnance znevýhodňovat, výjimečné nejsou ani předsudečná hodnocení kvality výkonu starší generace. Důraz by byl kladen na možnosti opětovné integrace této věkové skupiny na pracovní trh s přihlédnutím k faktu, zda sama starší generace má zájem zlepšovat svůj ekonomický potenciál.
References
Vidovićová, L. 2008. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. Brno: Masarykova univerzita.

Kuchař, P. 2007. Trh práce (sociologická analýza). Praha: Karolinum.

Cazes, S., A. Nešporová. 2003. Transformace trhů práce střední a východní Evropy. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Brožová, D. 2003. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: SLON.

Večerník, J., P. Matějů (eds.). 1998. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia.

Sirovátka, Tomáš. 1997. Marginalizace na pracovním trhu – příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. Masarykova univerzita v Brně.

Mareš, Petr. 2002. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství.

Buchtová, Božena a kolektiv. 2002. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html