Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Objektové rozhraní nad IPC vrstvou HelenOS
Thesis title in Czech: Objektové rozhraní nad IPC vrstvou HelenOS
Thesis title in English: Object-oriented interface for IPC layer in HelenOS system
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Martin Děcký, Ph.D.
Author:
Guidelines
Návrh objektově-orientovaného rozhraní nad existující IPC vrstvou v systému HelenOS. Využití moderních konstruktů objektově-orientovaného programování v kombinaci s možnostmi, které poskytuje kernel (future objects apod.).
References
Stallings, William: Operating Systems: Internals and Design Principles
Tanenbaum, Woodhull: Operating Systems Design and Implementation
HelenOS 0.2.0 Design Documentation (http://www.helenos.eu/documentation)
Preliminary scope of work
Návrh objektově-orientovaného rozhraní nad existující IPC vrstvou v systému HelenOS. Využití moderních konstruktů objektově-orientovaného programování v kombinaci s možnostmi, které poskytuje kernel (future objects apod.).
Preliminary scope of work in English
Návrh objektově-orientovaného rozhraní nad existující IPC vrstvou v systému HelenOS. Využití moderních konstruktů objektově-orientovaného programování v kombinaci s možnostmi, které poskytuje kernel (future objects apod.).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html