Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Ochrana základních lidských práv, vzdělanostní společnost a jejich vzájemné vztahy
Thesis title in Czech: Ochrana základních lidských práv, vzdělanostní společnost
a jejich vzájemné vztahy
Thesis title in English: Protection of human rights, educated/developed society and the relations
betwwen them
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: JUDr. Stanislav Sádovský, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.09.2010
Date of assignment: 14.09.2010
Date and time of defence: 13.09.2010 00:00
Venue of defence: KOVF
Date of electronic submission:13.09.2010
Date of proceeded defence: 13.09.2010
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html