Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Význam stanovení C-reaktivního proteinu v klinických praxích
Thesis title in Czech: Význam stanovení C-reaktivního proteinu v klinických praxích
Thesis title in English: Significance of C-reactive protein determination in clinical preactice
Key words: Reaktant akutní fáze, C - reaktivní protein, biologický materiál,
English key words: Significance of C - reactive protein determination in clinical practice
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Biophysics and Informatics First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00170)
Supervisor: MUDr. Ján Moravík
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.09.2010
Date of assignment: 13.09.2010
Date and time of defence: 15.09.2011 00:00
Date of electronic submission:17.08.2011
Date of proceeded defence: 15.09.2011
Course: Diploma Thesis I (B01228)
Reviewers: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
V této diplomové práci se zab
proteinu (CRP) v klinick
nás seznámí s CRP, se statistikou a statistick
experimentální, která informuje o pou
zp
statistického zpracování.
yvám vyznamem stanovení C-reaktivníhoych praxích. Práci jsem rozdělil na část teoretickou, kteráymi metodami, a na částžitém přístroji, postupu získávání dat aůsobu vyhodnocení vysledků. Poslední část diplomové práce obsahuje vysledky
V této diplomové práci se zab
yvám vyznamem stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) v klinickych praxích. Práci jsem rozdělil na část teoretickou, která nás seznámí s CRP, se statistikou a statistickymi metodami, a na část experimentální, která informuje o použitém přístroji, postupu získávání dat a způsobu vyhodnocení vysledků. Poslední část diplomové práce obsahuje vysledky
statistického zpracování.
Preliminary scope of work in English
My dissertation deals with the significance of C-reactive protein
determination in clinical practices. It is divided into three parts. Theorethical part
acquaints us with CRP, statistics and statistical methods. Experimental part informs
us about the applied machine, data gathering and outcomes valuation
procedures.There are results of statistical data processing in the final part of my
thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html