Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Delegování jako prostředek motivace na základní škole
Thesis title in Czech: Delegování jako prostředek motivace na základní škole
Thesis title in English: Delegation as a means of motivation in elementary school
Key words: delegování, motivace, manažerské dovednosti, personální management
English key words: delegation, motivation, leadership skills, personal management
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.08.2010
Date of assignment: 04.08.2010
Date and time of defence: 30.05.2011 00:00
Date of electronic submission:02.04.2011
Date of proceeded defence: 30.05.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Opponents: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Je nutné doplnit očekávaný vzorek respondentů a způsob zjišťování vlivu na motivaci pracovníků škol. Václav Trojan
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html