Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Efektivní porada jako nástroj řízení sloučených zařízení ZŠ a MŠ
Thesis title in Czech: Efektivní porada jako nástroj řízení sloučených zařízení ZŠ a MŠ
Thesis title in English: Effective meeting management tool as a merged primary school and nursery
equipment.
Key words: Management, manažer, vedení lidí, styly řízení, nástroj řízení, komunikace, porada, typy porad, efektivita, delegování, time management, dovednosti, sloučený subjekt, základní škola, mateřská škola, ředitel, vedoucí pracovník, problematika
English key words: Management, manager, leadership, management styles, management tools, communication, consultation, types of programs, effectiveness, delegation, time management skills, the merged entity, primary school, nursery school director, manager, problem
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: Mgr. Jaromír Hladký
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.08.2010
Date of assignment: 04.08.2010
Date and time of defence: 31.05.2011 00:00
Date of electronic submission:02.04.2011
Date of proceeded defence: 31.05.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Opponents: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Přidělený konzultant Mgr. Jaromír Hladký byl pověřen vedením konzultací v průběhu řešení práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html