Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Postoje adolescentů s tělesným a kombinovaným postižením k otázkám partnerského soužití a rodičovství
Thesis title in Czech: Postoje adolescentů s tělesným a kombinovaným postižením
k otázkám partnerského soužití a rodičovství
Thesis title in English: Positions of physically handicapped adolescents towards the matter
of partnership and parentage
Key words: Partnerské vztahy, sexualita, rodičovství, tělesné postižení, adolescence, dospívání.
English key words: Partnership, sexuality, parenthood, physical disability, adolescence, growing up.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.07.2010
Date of assignment: 28.03.2011
Date and time of defence: 23.05.2011 00:00
Date of electronic submission:04.04.2011
Date of proceeded defence: 23.05.2011
Reviewers: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Literární rešerše zdrojů o partnerském životě a rodičovství.

2. Identifikace rozdílů mezi skupinou dospívajících jedinců s tělesným postižením a skupinou jejich vrstevníků bez postižení.

3. Vlastní výzkumná sonda - dotazníkové šetření u skupin adolescentů intaktní populace a dospívajících s tělesným postižením.

4. Doporučení a závěry.
References
1. Helus, Z.: Osobnost a její vývoj. Praha: UK- Pedf 2008. ISBN 80-7290-125-7

2. Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: Nakl.
H+H 2001. ISBN 80-86022-92-7

3. Novosad, L.: Základy speciálního poradenství. Praha: Portál 2006. ISBN 80-7367-174-3

4. Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál 2004. ISBN 80-7178-829-5

5. Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 2008. ISBN
978-80-7367-414-4
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html