Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Střední škola jako školská právnická osoba zřízená církevním zřizovatelem - Právní a ekonomická oblast
Thesis title in Czech: Střední škola jako školská
právnická osoba zřízená církevním zřizovatelem - Právní a ekonomická oblast
Thesis title in English: Secondary School as an Educational Legal Entity Founded
and Run by Legally Recognized Church Establishments.
A Legal and Economic Perspective
Key words: Církevní dokumenty o církevní (katolické) škole; Církevní škola; Doplňková činnost; Normativ; Právnická osoba zřízená registrovanou církví a náboženskou společností; Rada školské právnické osoby; Registrované církve a náboženské společnosti; Školská právn
English key words: Church documents on Church (Catholic) School; Church School; Additional activities; Normative; A legal entity established by registered churches and religious societies; Council of the school legal entity; Registered churches and religious societies; Educ
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Eva Koberová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.07.2010
Date of assignment: 09.07.2010
Date and time of defence: 31.05.2011 00:00
Date of electronic submission:06.04.2011
Date of proceeded defence: 31.05.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html