Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Mentoring v prostředí mateřských škol při nástupu zaměstnanců na nové pracoviště
Thesis title in Czech: Mentoring v prostředí mateřských škol při nástupu zaměstnanců na nové pracoviště
Thesis title in English: Mentoring in an environment of nursery when taking on new staff work.
Key words: mentoring, mentor, menteé, vedení lidí, supervizor, koordinátor, edukace, mentoringový program, evaluace, rizikový plán
English key words: mentoring, the mentor, mentee, leadership, supervisor, coordinator, education, mentoring program evaluation, risk plan
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Petr Vodsloň, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.07.2010
Date of assignment: 07.07.2010
Date and time of defence: 31.05.2011 00:00
Date of electronic submission:06.04.2011
Date of proceeded defence: 31.05.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Přidělený konzultant práce PhDr. Petr Vodsloň byl pověřen vedením konzultací v průběhu řešení práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html