Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Čas ve filmu. Komparace koncepce Jana Mukařovského a Gillese Deleuze
Thesis title in Czech: Čas ve filmu. Komparace koncepce Jana Mukařovského a Gillese Deleuze
Thesis title in English: Time in Film. Comparison of the Conception of Jan Mukařovský and Gilles Deleuze
Key words: čas ve filmu, film, filmové teorie, Gilles Deleuze, Jan Mukařovský, kinematografie, obraz-čas, obraz-pohyb, strukturalismus
English key words: cinema, cinematic time, cinematography, film theories, Gilles Deleuze, Jan Mukařovský, structuralism, The image-time, The image-movement
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: doc. Michaela Fišerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.06.2010
Date of assignment: 29.06.2010
Date of electronic submission:04.01.2012
Date of proceeded defence: 09.02.2012
Course: Master's Thesis Defence (YMMM4A10)
Reviewers: prof. PhDr. Peter Michalovič, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tématem mé diplomové práce je komparace přístupu uvažování o filmu z dvojí perspektivy. Půjde o porovnání jednak přístupu Jana Mukařovského, českého strukturalisty, který se, jako jeden z prvních v českém kontextu, začal časem ve filmu zabývat a dále přístupu Gillese Deleuze, který se zasloužil o nové pojímání obrazu-času ve filmu, nicméně se značným odstupem od Jana Mukařovského. Cílem bude objasnit jakým způsobem zapadají pojetí Mukařovského a Deleuze do ostatních koncepcí pojímání času ve filmu, jaké byly vlivy dobových koncepcí času, z jakých zdrojů oba teoretici vycházeli, a také jaké filmy se styly základními východisky pro zkoumání času ve filmu. Na základě těchto poznatků se pokusím ukázat, jakým způsobem se proměnil přístup k času ve filmu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html