Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Speciační analýza toxikologicky významných forem arsenu: rozvoj a porovnání technik využívajících generování těkavých hydridù, s detekcí ICP MS
Thesis title in Czech: Speciační analýza toxikologicky významných forem arsenu: rozvoj a porovnání technik využívajících generování těkavých hydridù, s detekcí ICP MS
Thesis title in English: Speciation analysis of toxicologocally important forms of arsenic: development and comparison of hydride generation based methods with ICP-MS detection
Key words: speciační analýza, generování hydridů, AAS, ICP-MS
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Mgr. Tomáš Matoušek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.12.2010
Date of assignment: 14.12.2010
Date of electronic submission:18.05.2012
Date of submission of printed version:18.05.2012
Date of proceeded defence: 31.05.2012
Reviewers: prof. doc. Ing. Jiřina Száková, CSc.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Preliminary scope of work
Tématem práce je rozvoj různých aspektů analytických metod pro speciační analýzu arsenu s využitím hydridové techniky. Půjde jednak o postkolonové generování hydridu (LC-HG-ICP-MS), jednak o selektivní generování arsanu, jejich záchyt v kapalném dusíku a separace při uvolnení, s detekcí AAS nebo ICP MS. Práce bude zahrnovat optimalizace podmínek metody a její validaci (určení meze detekce, analýza referenčních materiálů).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html