Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Kyberterorismus - mediální hrozba
Thesis title in Czech: Kyberterorismus - mediální hrozba
Thesis title in English: Cyber terrorism - medial threat
Key words: Terorismus, kyberterorismus, sebereference, autopoiesis, sekuritizace
English key words: Terrorism, cyber terrorism, self-reference, autopoiesis, securitization
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: PhDr. Zdenek Zbořil
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.06.2010
Date of assignment: 22.06.2010
Date of electronic submission:28.06.2013
Date of proceeded defence: 26.09.2013
Course: Defence of M.A. Thesis (YMMM4A10)
Reviewers: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce bude primárně zaměřena na zkoumání kyberprostoru,možností jeho zneužití a využívání internetu z mocenského hlediska. Bude se také zabývat rolí kyberprostoru v globálním světě. Kyberterorismus je: ?Úmyslné,ničící narušení informačních toků, provedený s rosáhlými efekty na politický, ekonomický prostor.? Chtěl bych popsat jak možnosti vojenského využití, tak také využití při útocích na samotné uživatele a instituce. V práci bude pracovat s kyberterorismem jako mocenským principem získání nadvlády.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html