Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie
Thesis title in Czech: Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie
Thesis title in English: -
Key words: rezistivita, vodivost, impedanční tomografie, vodivé polymery
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Author:
Guidelines
-
References
D.C. Barber, B.H. Brown: "Recent developments in applied potential tomography - APT", Proc. 9th Conf in
Information Processing in Medical Imaging, Washington DC, 10-14 June 1985 (editor S.L. Bacharach),
Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1986, pp. 106-21
Preliminary scope of work
Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje zjistit rozložení rezistivity uvnitř heterogenního objektu a tak nedestruktivně sledovat jeho vnitřní strukturu a její změny. Teoretická část zahrnuje především pochopení základních principů metody,
postupu měření a způsobu vyhodnocování. Praktickou část pak představuje změření a vyhodnocení map rezistivity pro vybrané polymerní vzorky.

Cílem práce je seznámit se s tomografickou metodou mapování rezistivity. Student se v rámci práce seznámí se základními principy řízení aparatury počítačem.

Práce má převážně experimentální charakter.
Preliminary scope of work in English
-
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html