Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ozvěna M. Unamuna v El tragaluz A. Buera Valleja na pozadí existenciálního myšlení
Thesis title in Czech: Ozvěna M. Unamuna v El tragaluz A. Buera Valleja na pozadí existenciálního myšlení
Thesis title in English: Unamuno´s resonances by A. Buero Vallejo´s El tragaluz: the existentialist background
Key words: Unamuno, Buero Vallejo, existencialismus, El tragaluz, Niebla
English key words: Unamuno, Buero Vallejo, existentialism, El tragaluz, Niebla
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Romance Studies (21-URS)
Supervisor: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.05.2010
Date of assignment: 27.07.2011
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 18.08.2011
Date and time of defence: 07.09.2011 09:00
Date of electronic submission:28.07.2011
Date of proceeded defence: 07.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Lukáš Mathé
 
 
 
Guidelines
Záměrem této práce je postihnout společná témata dvou významných španělských spisovatelů Miguela de Unamuna a Antonia Buera Valleja, které spojovaly otázky ohledně lidského bytí. První z nich žil v letech 1864-1936 a bývá často označován za autora preexistencialismu, druhý byl autorem výrazně mladším, narozeným v roce 1916, kterého velmi ovlivnilo období španělské občanské války, a jehož zasáhla vlna existenciálního myšlení, objevující se po první světové válce.
Pro svou práci jsem zvolila dvě konkrétní díla, Unamunův román Mlha a Buerovu divadelní hru Světlík. První část se zaobírá výkladem základních pojmů důležitých pro oba autory, poté jsou vyloženy základní myšlenky světového existencialismu. Tyto existenciální problémy se pak snažím aplikovat na daná díla během rozboru jejich dějové linie.
V závěrečné části se věnuji úvahám o životě, které oba spisovatele spojují.
References
ABELLÁN, José Luis. Buero Vallejo: el teatro como modo de conocimiento. In Antonio Buero Vallejo : Literatura y Filosofía : homenaje de la Universidad Complutense al dramaturgo en su 80 aniversario. Madrid : Editoria Complutense, 1998. ISBN 84-89784-34-5.
BAKER, Armand F. Unamuno and the Religion of Uncertainty. Hispanic Review, 1990, roč. 58, č. 1, s. 37-56.
BLANCO, Manuel. La voluntad de vivir y sobrevivir en Miguel de Unamuno. Castilla : ABL Editor, 1994. ISBN 84-88485-15-8.
BUERO VALLEJO, Antonio. El Concierto de San Ovidio ; El tragaluz. Madrid : Castalia, 2003. ISBN 84-7039-059-7.
BUERO VALLEJO, Antonio. La tragedia. In El teatro: enciclopedia del arte escénico. Barcelona: Editorial Noguer, S.A., 1958.
BUERO VALLEJO, Antonio. Obra completa, sv. II. Madrid : Espasa-Calpe, 1994. ISBN 84-239-5077-8.
BUERO VALLEJO, Antonio: Teatro español actual. Madrid : Fundación Juan March, 1977.
COLLADO, J.A. Kierkegaard y Unamuno. Madrid: Gredos, 1962.
CRIADO MIGUEL, Isabel. Las novelas de Miguel de Unamuno : Estudio formal y crítico. Salamanca : Univ. de Salamanca, 1986. ISBN 84-7481-424-3.
Doménech, Ricardo. Buero Vallejo y el camino de la tragedia española. In Antonio Buero Vallejo : Literatura y Filosofía : homenaje de la Universidad Complutense al dramaturgo en su 80 aniversario. Madrid : Editoria Complutense, 1998. ISBN 84-89784-34-5.
DOMÉNECH, Ricardo. El teatro de Buero Vallejo : Una meditación española. Madrid: Gredos, 1993. ISBN 84-249-0525-3.
DOMÉNECH, Ricardo. El teatro de Buero Vallejo : una meditación española. Madrid: Gredos, 1993. ISBN 84-249-0525-3.
DOMÉNECH, Ricardo. Úvod k Buero Vallejo, Antonio. El Concierto de San Ovidio ; El tragaluz. Vyd. 3. Madrid: Castalia, 1971. ISBN 84-7039-059-7.
DULSEY, Bernard. Entrevista a Buero Vallejo. The Modern Language Journal, 1966, roč. 50, č. 3, s. 145-156.
FASEL, Oscar A. Observations on Unamuno and Kierkegaard. Hispania, 1955, roč. 38, č. 4, s. 443-450.
GARCÍA LORENZO, L.; PACO DE, M.; SALVAT I FERRÉ, R. Antonio Buero Vallejo : premio de literatura en lengua castellana "Miguel de Cervantes" 1986. Barcelona : Anthropos, 1987. ISBN 84-7658-041-X.
GENETTE, Gérard. Fikce a vyprávění. Brno; Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007. ISBN 978-80-85778-56-4.
HALSEY, Martha T. Buero Vallejo and the Significance of Hope. Hispania, 1968, roč. 51, č. 1, s. 57-66.
HALSEY, Martha T. Buero. Light“ and „Darkness“ as Dramatic Symbols in Two Tragedies of Buero Vallejo. Hispania, 1967, roč. 50, č. 1, s. 63-68.
HORÁK, Petr. Úvodní studie k: Svět Blaise Pascala. Vyšehrad. Praha 1985.
HOUSE WEBBER, Ruth. Kierkegaard and the Elaboration of Unamuno's Niebla. Hispanic Review, 1964, roč. 32, č. 2, s. 118-134.
JURADO DOMÍNGUEZ, Purificación. Análisis de En la ardiente oscuridad de Antonio Buero Vallejo. Revista Digital de Investigación y Educación [online]. 2004, č.9 [cit. 2011-05-05]. Dostupné z WWW: < http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n9/ANTONI.PDF>
KOUBA, Pavel. Nietzsche : Filosofická interpretace. Praha : OIKOYMENH, 2006. ISBN 80-7298-191-9.
KRONIK, John W. Buero Vallejo's El tragaluz and Man's Existence in History. Hispanic Review, 1973, roč. 41, č. 2, s. 371-396.
MARÍAS, Julián. Miguel de Unamuno. Madrid : Espasa-Calpe, 1971.
MENDOZA PORTALES, Lisette. Miguel de Unamuno El filósofo. La Habana : Edit. de Ciencias Sociales, 1988.
MORRÓN-ARROYO, Ciriaco. Niebla en la evolución temática de Unamuno. MLN, 1966, roč. 81, č. 2, s. 143-158.
NOVOZÁMSKÁ, Jana. Existoval existencialismus?. Praha : Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-108-7.
O´CONNOR, Patricia W. Censorship in the Contemporary Spanish Theater and Antonio Buero Vallejo. Hispania, 1969, roč. 52, č. 2, s. 282-288.
OLŠOVSKÝ, Jiří. Kierkegaard - niternost a existence : úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha: Akropolis, 2005. ISBN 80-86903-08-7.
PACO, Mariano de. „Buero será su obra ...“. In Antonio Buero Vallejo: dramaturgo universal. Cajamurcia : 2001, s. 149-164. ISBN 84-95726-04-1
PAJÓN MECLOY, Enrique. Buero Vallejo o la filosofía que vendrá. In Antonio Buero Vallejo: dramaturgo universal. Cajamurcia : 2001, s. 165-186. ISBN 84-95726-04-1
SÁNCHEZ BARBUDO, Antonio. La formación del pensamiento de Unamuno. Una experiencia decisiva: La crisis de 1897. Hispanic Review, 1950, roč. 18, č. 3, s. 218-243.
SOBOTKA, Milan. Jaspers v roce 1931. Předmluva k: JASPERS, Karl. Duchovní situace doby. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1646-1
ŠRÁMEK, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-240-7.
UNAMUNO, Miguel de. Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Madrid: Alianza Editorial, 2000. ISBN 84-206-3324-0.
UNAMUNO, Miguel de. Niebla. Madrid : Cátedra, 2009. ISBN 978-84-376-0347-6.
UNAMUNO, Miguel de. Una entrevista con Augusto Pérez. La Nación, 15.7.1923 Buenos Aires. Otištěno v UNAMUNO, Miguel de. Niebla. Madrid : Cátedra, 2009. ISBN 978-84-376-0347-6.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html