Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studium adsorpce na in-situ naprašovaných vrstvách oxidu céru metodami fotoelektronové spektroskopie
Thesis title in Czech: Studium adsorpce na in-situ naprašovaných vrstvách oxidu céru metodami
fotoelektronové spektroskopie
Thesis title in English: Photoelectron spectroscopy study of adsorption on sputtered ceria films prepared
in-situ
Key words: cér, magnetron, XPS
English key words: cerium, magnetron, XPS
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.10.2010
Date of assignment: 03.11.2010
Date and time of defence: 23.06.2011 00:00
Date of electronic submission:26.05.2011
Date of submission of printed version:26.05.2011
Date of proceeded defence: 23.06.2011
Opponents: RNDr. Michal Václavů, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Guidelines
1. Studium literatury.
2. Seznámení s měřící aparaturou XPS/UPS a s přípravou vrstev metodou magnetronového naprašování.
3. Propojeni magnetronu a aparatury XPS/UPS.
4. Příprava vrstev CeOx, jak čistých tak dopovaných aktivním kovem (Au, Pt, Ni ...).
5. Charakterizace vrstev metodami XPS, UPS, studium adsorpce kyslíku, vodíku a vodních par.
6. Zpracování dat.
References
1. D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, vol. 2 - Auger and X-ray Photoelectron spectroscopy, Wiley, 1990, ISBN 0-471-92081-9.
2. A. Trovarelli: Catalysis by ceria and related materials, Imperial College Press, London, 2002.
3. Časopisecká literatura po dohodě s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Naprašované vrstvy oxidu céru se jeví jako perspektivní materiál pro využití v technologii palivových článků. Skupina povrchů již dosáhla ve studiu naprašovaných vrstev, zejména dopovaných malým množstvím aktivních kovů (Au, Pt), zajímavých výsledků - jednak samotnou charakterizací vrstev metodami povrchové analýzy, ale také při aplikaci v palivovém mikročlánku.

Naprašované vrstvy byly doposud studovány po přenosu přes atmosféru. V rámci navrhované bakalářské práce budou tyto vrstvy připravovány in-situ. Po charakterizaci připravených vrstev metodami fotoelektronové spektroskopie (XPS, UPS) bude studována adsorpce plynů ? zejména kyslíku, vodíku a vodních par, opět metodami XPS, UPS.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=135
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html